2018-02-02-4df7e5d818602d0f36d2a7c4fb97927d5038c249 Den nye beredskapsavtalen mellom Politiet og Redningsselskapet styrker samhandlingen (foto:RS)

Ny beredskapsavtale mellom Politiet og Redningsselskapet

En ny beredskapsavtale med Redningsselskapet gir politiet mulighet til å benytte seg av 50 redningsskøyter langs hele norskekysten.

– Avtalen vil føre til styrket beredskap og redusert responstid ved politioperative aksjoner. Mobilitet til sjøs er viktig for politiet og jeg er glad for at vi har fått denne avtalen på plass, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Med denne avtalen utvider Redningsselskapet sitt oppdrag til også omfatte hurtig respons fra politioperativt personell. Avtalen ble signert onsdag 31. januar og trer i kraft fra i dag, 1. februar 2018.

– Når vi knytter redningsskøytene tettere til politiet styrker vi beredskapsevnen i det norske samfunnet, og vi er svært glad for denne avtalen. Erfaringene fra 22. juli 2011 viser hvor viktig det er med god samhandling mellom ressursene, sier generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind i en pressemelding fra RS.

Redningsskøytenes førsteprioritet er å levere søk- og redningsberedskap (SAR) koordinert av hovedredningssentralene. Gjennom beredskapsavtalen kan politiet rekvirere redningsskøyter i alle politidistriktene i akutte situasjoner. Ved samtidskonflikt vil SAR-oppdrag normalt ha førsteprioritet.

Redningsselskapet er med sine 50 redningsskøyter Norges viktigste operative sjøredningsressurs. I fjor utførte Redningsselskapet 76 prosent av alle sjøoppdragene til Hovedredningssentralene.  

Se video fra avtaleinngåelsen her