2018-03-20-2276bea57889642a75f36ae96f4f62da71c6d3f5 Bilde VB-Media: Kommunen ble gjort stas på under båtmessen «Sjøen for alle» på Lillestrøm lørdag.

Arendal ble årets båtkommune!

En jury med Kystverket, Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), Telenor kystradio, Norboat og VB media, har gitt følgende begrunnelse for valget - Arendal har lagt til rette for båtfolket. De tar aktiviteten på alvor og inkluderer båtfolket i arbeidet med å gjøre fasilitetene kontinuerlig bedre.

- Vi satser tungt på havneaktiviteten, også gjestehavn. Det skal være mer attraktivt å være å være gjest i Arendal, slår ordfører Robert Cornels Nordli fast.
 
Han og havnefogd Rune Havss var på plass under prisutdelingen for å motta velfortjent ros for sitt arbeid med til rette legge for friluftsliv langs kysten.
 
Kåringen startet opp i fjor og representantene fortalte at de satt prisen svært høyt. Det er snart 1 million fritidsbåter langs kysten og i Arendal er de bedre enn andre kystkommuner, i alt 240 stykker.
 
Kommunen lover fortsatt å legge forholdene til rette både for besøkende og fastboende som benytter seg av fasiliteter knyttet til sjø og båtliv.
 
Med prisen ønsker man å sette økt fokus på hva kommunene gjør for å tilrettelegge for båtlivet. Det er faktorer som gjestehavnfasiliteter, opplags- og havneplasser, miljøarbeid og samhandling med båtforeninger som ligger til grunn for prisen.
 

Juryen besto i år av Geir Giæver (KNBF), Thor Messel (Kystverket), Vetle Børresen (VB media), Erik Brauner (Norboat) og Geir Vareberg (Telenor kystradio). I fjor gikk prisen til Kristiansand.