2018-04-03-7cdf6020aa7c5f2d2ced4183aee25cd60508e244 SHT har siden 1. juli 2008 hatt mandat til å granske ulykker som skjer med fritidsbåter - i 10 år (illu.bilde)

Vil omsider kartlegge fritidsbåtulykker

Statens havarikommisjon for transport (SHT) skal for første gang granske alle dødsulykker i fritidsbåter.

Hvorfor omkommer rundt 30 personer – hvert år – i fritidsbåtulykker i Norge? Statens havarikommisjon for transport (SHT) har flere spørsmål enn svar.
 
– Vi har ikke gransket disse ulykkene så omstendelig noen gang før, sier havariinspektør i SHT, Pål Brennhovd, til NRK.
 
Selv om kommisjonen har mandat i 10 år til å undersøke ulykker med fritidsbåter, har de hittil ikke gjort det, men nå ønsker kommisjonen å undersøke alle dødsulykkene.
 
– I dag har vi så begrenset kunnskap om omstendigheter, omfang og årsak til fritidsbåtulykker at vi vil kartlegge alle ulykker med omkomne i 2018, sier Brennhovd.
 
Hensikten med undersøkelsen er å gjøre båtlivet tryggere