2018-11-12-3e740ef2869aa3db34eb7c1a7747cf805808d54e Det arbeides med sikring av KNM Helge Ingstad til land med wire. Foto Jakob Østheim / Forsvaret

Midlertidig ferdselsforbud i Hjeltefjorden

Fra og med 8. november og til 30. november 2018 er det forbudt å ferdes i Hjeltefjorden nord for Stureterminalen, forbudssonen rundt fartøyet er - 500 meter på land og 1000 meter på sjøen.

Med bakgrunn i hendelsen med KMN Helge Ingstad i Øygarden kommune, 8.november 2018, fastsetter Kystverkets forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Hjeltefjorden, nord for Stureterminalen.  
 
Formålet med forskriften er å sikre at personer og gjenstander ikke blir skadet ved opphold på og i nærheten av KMN Helge Ingstad, og at arbeid ved havaristen kan foregå uforstyrret.
 
Fartøyet ligger fortsatt stabilt og sikringsarbeidet går som planlagt. Det er nå festet totalt syv stålvaiere fra fartøyet til solide festepunkter på land. De siste stålvairene ble festet av dykkere søndag formiddag.

Planlegging av bergingsoperasjonen pågår for fullt av Forsvarsmateriell i samarbeid med BOA Management AS og Kystverket. Ankringsfartøyet Scandi Vega har undersøkt  bunnforholdene. Ytterligere kartlegging av undervannstopografi omkring og under fartøyet er utført ved hjelp av den autonome undervannsfarkosten Hugin.