2018-11-30-153893b05c5ca9d7ac26ad01e3f6e504386cfc94 REDNINGSSKØYTEN «Idar Ulstein» fikk omfattende skader etter gårsdagens grunnstøting. Her er den heist på land i Ålesund. FOTO: Redningsselakspet

Fikk illebefinnende

Årsaken til at redningsskøyta «Idar Ulstein» kjørte på land på Grytastranda i Haram i går var at skipsføreren fikk et illebefinnende.

Mange blir bekymret over alt som skjer på sjøen i disse dager, men noen ganger kan man ikke hindre det, som denne gang da skipsfører av Redningsskøyten fikk et illebefinnende.
 
Møre og Romsdal politistrikt opplyser i en pressemelding sendt ut tidligere i dag at dette var årskaen. 
 
-Politiets konklusjon understreker alvoret i situasjonen. Vi tar den til etterretning og fortsetter arbeidet med å ta vare på mannskapet og de pårørende, sier Redningsselskapets generalsekretær Rikke Lind.
 
-Etter det vi vet så langt, var skipsfører alene på bro da hendelsen inntraff. De to andre mannskapene befant seg på akterdekk da skipsfører ble syk. Årsaken til dette var at styrmann fikk behandling for en kuttskade, sier beredskapssjef Ronny Pedersen.
 

-Redningsskøyta ble i går fraktet til havn i Ålesund hvor det blir gjennomført nærmere undersøkelser av båten av våre egne folk, og vi vil så raskt som mulig bli igangsatt en ekstern gransking av hendelsen, sier Rikke Lind.