2018-12-10-22d9e51506ccb013e87d355be47ecdaef92cd3ae Åge Wee gjør en formidabel innsats for miljøet i havet

Dykkerklubb ryddet 25,5 tonn avfall i 2018

Slettaa Dykkerklubb i Haugesund har i løpet av 2018 ryddet mer avfall under havflaten enn noen annen dykkerklubb i Norge.

Miljødugnadene og kampen mot spøkelsesteiner fortsetter også neste år, forteller styreleder Åge Wee.
 
Med totalt seks større og mindre undervannsdugnader har Slettaa Dykkerklubb vært den mest aktive miljøklubben i Norge i 2018: Totalt 25,5 tonn med avfall dumpet på havet er hentet opp av dykkere i klubben og øvrig hjelpemannskap. Klubben har engasjert medlemmer i tiltak fordelt på flere steder i Haugaland, og størst fokus har det vært på opphenting av skadelig avfall i Smedasundet, i sentrum av Haugesund. Følgende dugnader er gjennomført i løpet av året som er gått:
 
Sted                                 Tonn avfall
 
Smedasund (mai)                 8,4
Smedasund (oktober)           7,5 
Kvalsvik                                7,0
Åkra                                      1,6 
Romsa                                  0,5 
Vibrandsøy                           0,5
 
Styreleder i Slettaa Dykkerklubb og naturvernforeningen Hummerhuset, Åge Wee, forteller om et unikt engasjement for den maritime miljøsaken i regionen.
 
– I år har vi hatt større oppslutning rundt miljøsaken enn noen gang. Hele 380 frivillige, fordelt på dykkere og hjelpere på land, har bidratt til at enorme mengder avfall er plukket opp av havet og levert til avfallsmottak. Det har tatt hele 200 registrerte dykk å hente opp de 25,5 tonnene med avfall. Dette er betydelige volumer og noe vi selvsagt er veldig fornøyde med, forteller Wee.
 
– Noe av det viktigste vi har gjort er å ta opp kampen mot passivt fiskeutstyr på havbunnen, så som spøkelsesteiner. I år er det registrert opptak av over 100 tapte teiner, noe som utgjør en stor miljøutfordring langs hele kysten vår. Nå er hummerfiskesesongen over, så vi kommer til å trappe opp dette arbeidet fra tidlig neste år, sier Åge Wee.
 
Kostbare ryddeprosjekter
Slettaa Dykkerklubb mottar støtte fra flere samarbeidspartnere og sponsorer, og fikk i år blant annet 58 500 kroner fra Norges Dykkeforbund i forbindelse med miljøtiltakene som er gjort. Midlene er helt avgjørende for å få ryddet i havet, sier Åge Wee.

– Å rydde på dette nivået koster oss nærmere en halv million kroner i året. Det er kostbart å heve avfall fordi man trenger både beredskapsbåter og kraner på land, i tillegg til å få avfallet kjørt bort på en forsvarlig måte. Vi må også ha et høyt fokus på sikkerhet. Derfor er vi svært takknemlige for bidragene fra alle samarbeidspartnerne, som også er medvirkende til at vi nå får bygget et klubbhus nord i Smedasundet. Dette er avgjørende for at vi skal kunne opprettholde vårt høye aktivitetsnivå fremover, avslutter Åge Wee i Slettaa Dykkerklubb.