2018-12-19-a75958d7c00dd4f3e377663d565fd3ff6ce9249f HUMMER I PUDDEFJORDEN: Denne krabaten dukket opp da det ble tatt bilder i Puddefjorden i september 2018. Bilde: Espen Rekdal

Nytt liv i byfjorden!

Etter at byfjorden har fått ny sjøbunn ønsker Bergen kommune å finne ut mer hva som skjer med livet under vannflaten.

Bergen kommune sine nettsider kan man lese at prosjektet ”Renere havn Bergen”, har som mål å gjøre sjøbunnen og vannet i Byfjorden renere.
 
- Mengden av miljøgifter har sunket kraftig etter at sjøbunnen ble dekket til med nye masser.
 
Undervannsbildene som er tatt i september 2018 viser at plante- og dyreliv har kommet tilbake raskere enn man kanskje skulle tro. Nå vil Bergen kommune tilby det som finnes av kunnskap og data fra Renere havn-prosjektet til forskningsmiljøer som ønsker å finne ut mer.

Nye økosystemer
– Kommunen driver ikke med forskning, men vi bruker fellesskapets ressurser blant annet til å skaffe en mengde data, sier Per Vikse, seniorrådgiver i Klimaseksjonen i Bergen kommune.

– Det kan også være aktuelt å se på biokjemiske prosesser knyttet til sedimentene i havbunnen. Først og fremst ønsker vi å utfordre forskningsmiljøene på hva de ønsker, sier Vikse.

Store Lungegårdsvann er neste på planen
Den neste delen av Byfjorden som skal få ny havbunn, er Store Lungegårdsvann. Planen er at dette skal skje i 2022. I desember 2018 blir det gjort forsøk på hvordan dette best kan gjøres.

– Vi tester nå ulike typer masser og metoder. Utfordringen er at det er veldig løse sedimenter i Store Lungegårdsvann. Vi må unngå at forurensede masser sprer seg, sier Bjørn Christian Kvisvik i COWI, som er prosjektkoordinator for Renere havn Bergen.

Bunnen av Puddefjorden ble dekket med masser fra Ulrikstunnelen.

– I Store Lungegårdsvann tester vi lignende masser, bare finere. Vi gjør også forsøk med sand, sier Kvisvik.