2019-01-17-cc93ebaee8b617cbc9d65e493dbeeab61cfad5b9 Men ankerdrammen kan du gjerne ta

Uendret promillegrense

Tirsdag 15. januar ble det kjent at Stortinget sier nei til forslaget fra fire Krf representanter om en lavere promillegrense til sjøs. Dette er i samsvar med transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling.

Ikke alle er like fornøyd med at promillegrensen på sjøen forblir uendret, som generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen sier i en pressemelding;

– Det er helt uforståelig at promillegrensen for fritidsbåtførere ikke senkes fra 0,8 til 0,2. Skal dødstallene ned, må også promillegrensen ned, sier Kristoffersen. –

Ingen reell fare Begrunnelsen fra komiteen, samt fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, er at det er grunn til å tro at det er promille over 0,8 som representerer en reell fare på sjøen. I tillegg hevdes det at det ikke finnes ressurser til et økt kontrollnivå av promille til sjøs.

– Jeg kan ikke tro at politikerne virkelig mener at det er akseptabelt å føre en båt med en promille oppunder 0,8, sier Kristoffersen. Det er ingen tvil om at vår vurderingsevne er svekket og risikovilligheten høynet på dette promillenivået. Hun mener argumentet om at det ikke er nok ressurser til økt kontrollnivå, er et ikke argument.