2019-02-01-5fe1ecd5c507e71f996213f182e4c0bd9694135b Nordkapp vant nettopp Powerboat of the year for Noblesse 660; Design Espen Thorup

NORDKAPP BOATS har Solgt 80% av aksjene til Bergens firma

Frydenbø Marine og Nordkapp Boats har siden 2001 hatt et fruktbart samarbeid knyttet til produksjon og distribusjon av båt og motor i Skandinavia. De styrker nå dette samarbeidet ytterligere og rigger seg for nye milepæler ved at Frydenbø går inn på eiersiden i Nordkapp.

«Dette oppkjøpet vil gi betydelige synergier samt et solid grunnlag for å skape en enda sterkere og synlig aktør i bransjen. Vi har gjennom de siste årene hatt strategiske samtaler med Nordkapp om hvordan vi kan løfte hverandre ytterligere i fremtiden. Det var således et naturlig neste steg å gå inn i eiersiden hos Nordkapp, og en ønsket utvikling for begge parter», sier Tor Christian Bringedal, konsernsjef i Frydenbø Group i dagens pressemelding.
 
Kjøpet inkluderer fabrikken Mirage i Polen, hvor Nordkapp og Sting båtene produseres. Med sine 250 ansatte er de en av de ledende båtprodusentene i Polen.
 
Selskapene hadde samlet en omsetning på ca. 500 millioner i 2018. Frydenbø vil sitte med en eierandel på 80% i Nordkapp Boats AS etter oppkjøpet. Ronny Antonsen vil eie de resterende 20% gjennom selskapet Nordkapp Invest AS.
 
«Vi har takket være gode relasjoner i markedet og solid produktutvikling hatt en betydelig vekst de siste årene. Vi har fortsatt ambisjoner og planer for nye båtmodeller og har derfor evaluert ulike fremtidsscenario som kan ta Nordkapp Boats AS videre. Etter flere år i tett samarbeid med Frydenbø, føler vi oss sikre på at de vil gi Nordkapp det ønskede løftet vi trenger for å styrke posisjonen i fremtiden», sier Ronny Antonsen.
 
«Nordkapp Boats AS er både kulturelt og forretningsmessig en god match med Frydenbø, noe som har skapt gjensidig suksess for våre merkevarer over mange år. Nordkapp har vært markedsledende gjennom sin utvikling og design av nye båtmodeller, og vi er svært glad for å ha med oss dagens hovedaksjonær, Ronny Antonsen, og de dyktige medarbeiderne i Nordkapp i vår videre satsning.» tilføyer Bringedal.
 
Alle ansatte i Nordkapp og Frydenbø ble orientert om avtalen i går ettermiddag, torsdag 31. januar. Frydenbø og Nordkapp ser store synergier og muligheter i et styrket samarbeid og felles eierskap, og har i fellesskap ambisjoner om å utvide salgs- og distribusjonsvirksomheten av sine merkevarer utover Skandinavia gjennom eksisterende og nye samarbeidspartnere.
 
«Frydenbø har lang erfaring innen den internasjonale maritime bransjen. Ambisjonen er å styrke vår posisjon med Evinrude, Nordkapp og Sting i Skandinavia, og investere i en videreutvikling av vår marine virksomhet både nasjonalt og internasjonalt.», sier Bringedal.
 

Endelig gjennomføring av oppkjøpet forventes i løpet av 1. kvartal 2019.