2019-02-06-95082560480a6f82799098c05cf3423425ebb1ee Endre Solvang i KNBF (Kongelig Norsk Båt Forbund) engasjert seg sterkt overfor Stortinget, departement og direktorater

Båtpolitisk Seminar!

KNBF, tok i samarbeid med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre initiativ og inviterte bransjen, fagpresse og ulike organisasjoner til å sette fokus på fritidsbåtsektoren.

Alle stortingsrepresentanter og partier var invitert til seminaret på Stortinget om fritidsbåt, sjøsikkerhet, rammebetingelser, oppdaterte bransjetall og sektorens samfunnsmessige betydning.
 
Det var skuffende lite deltakelse fra opposisjonen med tanke på en så viktig fritidsyssel som båt representerer, men Høyre, FRP og en ordstyrer fra Senterpartiet var representert.
 
Leder av Transport- og Kommunikasjonskomiteen, Helge Orten (H) åpnet seminaret.  Han trakk frem Sjøsikkerhetsmeldingen som departementet har arbeidet med, og at sjøsikkerhet har høy prioritet for arbeidet fremover. Det er viktig med gode rammebetingelser, også på kommunalt nivå, videre er klima og miljø på agendalisten. 
 
Først ute var statssekretær Magnus Thus (H) i Næringsdepartementet som skulle fortelle litt om Regjeringens arbeid på fritidsbåt og Sjøsikkerhetsmeldingen som skal legges frem. Her er det fokus på sjøsikkerhet og det å finne årsaken til ulykker, som så langt har vært mangelfull.  - Før man tilfører en mengde med nye lover og regler er det viktig å vite årsaken. Derfor har Havarikommisjonen fått i oppgave å utrede  og kartlegge dette. Havarikommisjonen vil legge frem sine funn under fritidsbåtkonferansen i Haugesund. 
 
Regjeringens politikk er å legge opp til et trygt og inkluderende fritidsbåtliv, og da er det viktig med økt kunnskap og forståelse, og det vil sette oss i bedre stand til å diskutere effektive tiltak, mente Thus. 
 
I den kommende stortingsmeldingen vi regjeringen redegjøre for det pågående sjøsikkerhetsarbeidet og da vil de vurdere ulike tiltak.

Eksempler han kom med var om det er fornuftig å styrke båtopplæringen, eller ha særlig kompetansekrav med å føre båt i høy hastighet. - Et annet forslag som har kommet på bordet er om det skal være et påbud om bruk av dødmannsknapp.
 
Han påpekte videre at de ikke har konkludert i noen av disse sakene,  men de vil kunne se på dette i lys av de resultatene som kommer fra Havarikommisjonen.  -Vi ønsker ikke å innføre tiltak eller påbud når vi ikke vet om det vil redusere ulykkene eller ikke. 
 
Regjeringen vil fremdeles ha fokus på holdningsskapende arbeid. – Og de har stor tiltro til  å støtte opp om den positive effekten med gode holdninger på sjøen, formidle godt sjømannskap, å følge sjøvett og sjøveis reglene. Mer Politi på sjøen var også en av oppfordring flere kom med.