2019-02-18-42e291b306ca2d2a0265d7ccd387376f2d230122 Tall fra Finnboat viser gode tider

Vekst i Finsk båtbransje!

Den fine sommeren og den økonomiske veksten fikk fart på Finsk båtindustri, og i hjemlandet økte båtsalget og eksportmarkedet er stabilt.

Båtsalg viser at ”hyttebåter” har fremdeles høy popularitet, og etterspørselen etter stadig større motorbåter øker.

Den varme sommeren fikk spesielt salg av små motorbåter og vannscootere til å øke. I tillegg til de små motorbåtene og vannscootere fortsatte salget av store, mer enn ni meter lange motorbåter. 

"Båtforhandlerne satt ikke igjen med små båter etter fjoråret, og på båter under fem meter har motorbåtleveransen økt fra i fjor med hele 23 prosent," sier Pajusalo, direktør for den Finske Båtbransen Finnboat.

Den store veksten i salget av elektriske påhengsmotorer forteller også om populariteten til småbåter. I 2018 ble nesten 6000 elektriske motorer solgt, som året før var 3500. "El er lett å bruke og de elektriske motorene ser ut til å ha erstattet små utenbordsmotorer og har blitt robåtens nye ekstrautstyr”, sier Pajusalo.

Når det gjelder tall, kom den største registreringsveksten fra vannscooter, som for første gang i Finland oversteg tusen (+45%).

I tillegg til de små motorbåtene og vannscooterne, fortsatte salget av store, mer enn ni meter lange motorbåter. Samtidig har salgsvolumet til store påhengsmotorer også økt, da flere og flere produsenter tilbyr påhengs på større båtmodeller som alternativ. 

Bransjens totalsalg i 2018 var 542 millioner euro (MVA 0%, beregnet etter produksjons- og importpriser). Den Finske båtbransjens medlemmer i Finnboat sysselsetter ca. 3.500 personer. –Innen båtproduksjon, skipsverft og bransjehandel. 

Tall som påvirker eksporten er levering av luksus seilbåter fra produsenten Baltic og Nautor. En superyacht til en verdi av 10 millioner euro får stor innvirkning.

For året 2018 skjedde det mindre leveranser enn året før, og dette påvirket den totale verdien av båteksporten. Eksporten av seilbåter falt i tollstatistikken med 28 millioner fra 2017-nivået. "Seilbåtenes andel av båttalleksporten utgjorde bare en prosent, men utgjorde en tredjedel av verdien av eksporten," forklarer Pajusalo. I 2018 fikk luksusprodusentene levert mer jevnt over ulike markeder, som USA, Tyskland, Marshalløyene, Frankrike og Malta.

De viktigste landene for finsk båteksport er fortsatt Sverige og Norge. 

Verdien av eksporten til Sverige var 59,4 millioner euro, med 4539 båter som ble eksportert til det vestlige nabolandet. Mer enn 100 båter ble importert fra Sverige, og verdien av importen var ca EUR 2 millioner.

Eksporten til Norge har vært tøffere i flere år på grunn av den svake kronen. I 2018 så vi endelig omslaget i positiv retning og verdien av eksporten til Norge steg i januar - november, med omlag 5 prosent, sier Pajusalo.

Land stk  millioner euro endring
 Sverige  4539  59,4   -9,6%
 Norge  3089  51,3  + 5,4%
 USA  17  26,7  + 509,7%
 Tyskland  248  15,4   + 105,4%
 Frankrike  94  10,8  + 142,6%
 Russland  481   7,0  + 59,7%
 Marshalöarna  1  6,8  
 Storbritannia  119  5,6   -27,6%
 Sveits  87  3,8  + 22%
 Malta  1  3,7  -94%

Finnboats medlemsbedrifters tall i 2018, i millioner euro (MVA 0%, i henhold til produsent- og importørpriser):

  Hjemlandet mill. euro Eksport, mill. euro
Båter 108,3 (+ 23%)  218,8 (-5%)
Motorer 58,3 (+ 13%)  17,9 (+ 4%)
Utstyr 71,7 (-5%) 29,4 (+ 24%)
Tjenester etc. 37,2 (+ 7%)  0,3 (-45%)
Totalt  275 (+ 10%)   266 (-2%)

Sum industriell total: 542 millioner euro (+ 4%)