2019-03-20-c056ca306fba9a29bf0aae1e2165a7e691f13b71 Securmark satser sterkere inne det maritime.

Redningsselskapet blir igjen 100 % eier av Securmark

Securmark Scandinavia AS (Securmark) har besluttet å skille virksomheten i to selskaper. Registrering og tyverimerking av båter vil fortsette i Securmark, mens sykkeldivisjonen skilles ut i et eget selskap, Sykkel Holding AS (Sykkel Holding).

Formålet med den nye strukturen er å rendyrke satsningen mot ulike kundesegmenter og sikre konkurranseposisjonen for de respektive virksomheter. 

Samtidig endres eierskapet i Securmark ved at Redningsselskapet igjen blir 100 % eier av Securmark og vil fortsette satsningen på sikkerhets- og tyverimerking av båter og andre maritime verdigjenstander.

Tidligere minoritetseiere i Securmark, K Holdings LLC og Lynus Holding AS, overtar eierskapet i Sykkel Holding med ambisjon om å rendyrke satsningen mot sportsbransjen i Norge og, på sikt, internasjonalt. Sykkelregisteret fortsetter under samme navn og endringen innebærer ingen endringer for sykkelregisterets kunder.

Eierne av Securmark har erkjent at de ønsker å satse på forskjellige markeder, og at det beste for kundene derfor vil være at man skiller lag.

- Denne løsningen til det beste for kundene, som nå vil få sine tjenester levert av eiere med stor investeringsvilje for å videreutvikle sine produkter, sier påtroppende daglig leder i Sykkel Holding, Jostein Tveide.

Generalsekretær i Redningsselskapet Rikke Lind sier at:
- Securmark med dette har valgt å satse sterkere på sine kjerneprodukter; sikkerhets- og tyverimerking av båter og maritime produkter. Det er dette selskapet har bygget sin mer enn 30 år lange historie på, og som har gitt Securmark den sterke posisjonen selskapet har i det skandinaviske markedet. Det tette samarbeidet med Politi, forsikring og toll myndigheter, har gitt Securmark en unik posisjon som «tyvens skrekk».

Tidligere daglig leder i Securmark, Jostein Tveide, blir med over til Sykkel Holding. Ny daglig leder vil bli rekruttert til Securmark i nærmeste fremtid.