2019-03-26-c1fef8343e2365f7137819460283c9a8f74d7d28 Isoporbrygger en tikkende miljøbombe - Fotokred Johnny Hagen, Grimstad skjærgårdstjeneste.

Isoporbrygger- en miljøtrussel

Flytebrygger med dårlig isolerte flytere av isopor utgjør en miljøtrussel langs kyst-Norge. Flytebryggeprodusent og styreleder i miljøforeningen Hummerhuset, Åge Wee, ber nå om et forbud mot rene isoporbrygger her til lands.

For kort tid siden kunne Skjærgårdstjenesten i Grimstad kommune melde om enorme mengder isoporkuler i skjærgården. De sto overfor en flere timer lang ryddeoperasjon i kjølvannet av at flere flytebrygger med åpne isoporflytere var revet løs i et slep utenfor kysten.
 
Denne typen miljøutfordringer er ikke uvanlig, forteller daglig leder i bryggeprodusenten Wee Marine og styreleder i miljøforeningen Hummerhuset, Åge Wee.
 
– Dessverre ser vi alt for ofte de tydelige miljøskadene som isopor etterlater seg i strandkanten. Årsaken er i hovedsak gamle eller hjemmelagde brygger, der isoporen ligger ubeskyttet og lett blir børstet vekk mot is, havbunn, svaberg eller bryggeutstyr. Når slike brygger river seg løs i dårlig vær, får vi de virkelig store utslippene, forteller Åge Wee.
 
– Eierne av flytebrygger er pliktige å ta årlige kontroller av bryggene, samt fireårskontroll av moringene. Vår erfaring er at dette ikke skjer i tilstrekkelig grad i dag. I tillegg til eierne må også havnemyndighetene – som gir tillatelser til å legge ut bryggene – bli flinkere til å følge opp med kontroller. Det er forbudt å forårsake miljøskade i havet, men dette tas ikke nok på alvor i dag, sier Åge Wee.
 
Han etterlyser nå et forbud mot åpen isopor i brygger.
 
– Denne typen brygger er fortsatt svært utbredt, og da er risikoen for miljøutslipp stor. Den beste løsningen blir dermed å helt forby bruk av åpne isoporflater på brygger i Norge, avslutter Åge Wee i foreningen Hummerhuset.