2019-03-27-707e5ee59fa33e4325e6baadcd7457669898f76b Opprett bruker og bli med i kartlegging..deretter rydding

Hold Norge Rent inviterer til kartleggingsdugnad

I år inviterer Hold Norge Rent til en nasjonal dugnad for registrering av forsøplede områder langs kysten og i innlandet, så har du kjennskap til en spesiell vik, eller strand kan du registrere den for ryddeinnsats.

Norges kunnskap om egen forsøplingssituasjon er begrenset. Vi vet ikke hvor mye avfall som er på avveie i Norge, og vi vet ikke hvor mye nytt avfall som kommer på avveie hvert år.
 
Vi har noe mer kunnskap om områder som er forsøplet, og i år inviterer Hold Norge Rent til en storstilt nasjonal dugnad for å øke registreringen av forsøplede områder.
 
- Målet med denne kampanjen er å få mer kunnskap om forsøplingsomfanget i Norge og om ryddebehovet langs kysten så vel som i innlandet langs vassdrag og innsjøer, sier daglig leder Lise Keilty Gulbransen.
 
Kampanjen er også en del av oppladningen til Strandryddeuka 29. april - 5. mai. Hold Norge Rent ønsker å gjøre det enklere for frivillige å finne steder å rydde og sørge for at større deler av landet blir ryddet.
 
Per i dag er det meldt inn 495 forsøplede områder i Hold Norge Rents ryddeportal. Disse er markert med en rød ropert og kan gjøres om til ryddeaksjoner av frivillige som ønsker et sted å rydde.
 
Ryddebehovet langs Norges kyst varierer både med hensyn til tilsig, omfang og innhold. I innlandet er forsøplingen enda mer variert med alt fra forsøpling i byrommet og langs våre veier til dumping og villfyllinger i naturen.
 

- Vi oppfordrer også til registrering av forsøplede områder i innlandet, men ryddeaksjonene må begrenses til områder langs vassdrag og innsjøer, sier Gulbransen.