2019-04-02-9227f4db77e59dc7c2705d1c75d7cbe1b182e048 Arne Kai Skauen er en bauta i Norsk bransje, og forblir i styret til Sleipner, her fra Cannes i 2018 hvor de er en fast utstiller..

En ny generasjon ved roret

Etter 42 år i førersetet for Sleipner Motor, det Norske 111 år gamle selskapet av trustere og stabilisator systemer for fritidsbåter, takker "Mr Sleipner" – Arne Kai Skauen av som administrerende direktør for Sleipner.

"Det er på tide at en ny generasjon former selskapet for fremtiden og gir ny energi inn".
 
- Jeg er veldig stolt av det vi har oppnådd i løpet av disse 42 årene. Selskapet er solid, og oppnår sterk vekst fra år til år, samtidig som vi investerer tungt i ny teknologi og produkter, forteller Arne Kai Skauen.
 
Styret har utnevnt Ronny Skauen som ny administrerende direktør, fra 1. april 2019. Ronny har de siste 25 årene vært ansvarlig for selskapets internasjonale forretninger, og er for mange ansiktet utad i Sleipner, spesielt internasjonalt. 
 
Fokuset til Ronny Skauen har vært på deres teknologi og produktene internasjonalt. Spesielt trøstere, Vector Fin-stabilisatorene og den funksjonen dette har. Alt er selvsagt patentert. 
 
Utnevnelsen av Ronny Skauen som konsernsjef i Sleipner-gruppen, viser at selskapets ønsker fortsatt å være et ledende teknologiselskap med sterk fokus på produktets kvalitet og funksjonalitet.
 
"Det blir ikke noen dramatiske endringer knyttet til omorganiseringen i vårt selskap. Vårt hovedfokus blir fortsatt å utvikle og produsere produkter av høy kvalitet for båtfolket", forteller den nye administrerende direktøren.
 
- For å styrke organisasjonen ytterligere, på den kommersielle siden, har vi ansatt Marius Torjusen som selskapets nye handelsdirektør fra mars 2019.
 
Dette er spennende tider for Sleipner Motor. For å opprettholde vår ledende markedsproduksjon, har vi økt vår styrke og bemanning med 5 nye ingeniører, som er et stort steg for et selskap i vår størrelse, sier Ronny Skauen, som også er sønn av Arne Kai Skauen.