2019-04-10-a9c8aa0e9246874f89fb13d8ded83c1322a89981 Jan Endre Vartdal kommenterer i et leserinnlegg at bruken og vedlikehold er problemet ikke selve EPS Foto: Johnny Hagen, Grimstad skjærgårdstjeneste

Pass på flytebryggene

Vi har mottatt et leserinnlegg om isoporbruk i flytebrygger, hvor innsender ønsker å nyansere debatten noe, at EPS, eller isopor på folkemunne, blir brukt i flyteelementer er ikke problemet. Problemet er måten det brukes på.

Isoporkulene i Grimstads skjærgård minner oss på hvor viktig det er at man bruker materialer på den måten de er ment å brukes, forteller innsender Jan Endre Vartdal i EPS-Foreningen - Norsk Industri (NHO).
 
Skjærgårdstjenesten i Grimstad meldte for noen uker siden om enorme mengder isoporkuer i skjærgården. Det er trist lesing. EPS, eller isopor i naturen er en ressurs på avveie. Det har ingenting i naturen å gjøre! 
 
Samtidig er det viktig å understreke at det ikke er selve bruken av EPS, eller isopor, i flyteelementer som er problemet. EPS er et gunstig material til bruk i flyteelementer på grunn av sin lavevekt, og gode flyteegenskaper. 
 
Problemet er at EPS, eller isopor, ikke brukes riktig! 
 Den viktigste regelen når man lager flyteelementer med EPS, eller isopor, er at materialet ikke skal ha direkte kontakt med vann. I tilfellet i Grimstad er denne regelen brutt. Konsekvensene er nedslående. 
 
Brukt EPS kan brukes, gjenbrukes og gjenvinnes. Vi har en nullvisjon mot EPS på avveie. Derfor jobber vi hardt for å få på plass bedre og klarere retningslinjer for håndtering av EPS.  
 
Skal vi nå nullvisjonen, må alle bidra. Nå er sommeren på trappene, og flytebryggene på vei ned i vannet. Kjenner du en flytebrygge som trenger en sjekk? Gjør oss alle en tjeneste! 

De var også nylig i bygg.no med fire klare tips til bruk av EPS/isopor i flytebrygger som du kan lese her: http://www.bygg.no/article/1388749