2019-04-11-4e389c513f28c540a2888a6d7a1cee34ca83d376 Flest drukningsulykker fra brygger viser statistikker

Fall fra Brygge er den største årsak til drukningsulykker!

Det er registrert totalt 16 drukningsulykker for 1. kvartal i Norge, og av de ulike tilfellene er det registrert 1 fra fritidsbåt og 12 fra brygge, viser statistikken til Redningsselskapet.

Fra Nærings- og fiskeridepartementet har Sjøfartsdirektoratet fått i oppdrag om utarbeidelse av en nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker, og da er det jo et paradoks at de fleste drukningsulykker skjer ved fall fra brygge.
 
Nå er det fremdeles tidlig i sesongen og tallene vil nok endre seg i løpet av året, men ser vi på Redningsselskapet sin drukningsstatistikk så langt i år er det totalt 16. Av de ulike tilfellene er det totalt 12 fra brygge, 1 fra bil, 1 fra fritidsbåt, 1 dykkerulykke og 1 fra yrkesbåt. I 2018 var trenden den sammen for første kvartal, men totalt  druknet 102 mennesker. Fra fritidsbåt var det 17 (12 nordmenn) og tallene for fall fra brygge, hele 47.
 
Da bør vi vel gjerne se litt mer på årsaken til dette om man ønsker nullvisjon? 
 
Vi har snakket med daglig leder i Bransjeforbundet Norboat, Leif Bergaas som sitter i Sakkyndig råd for fritidsfartøyer, oppnevnt av Sjøfartsdirektoratet. Han mener at fokus har vært altfor sterkt rettet mot fritidsbåt, og når drukningsulykke blir omtalt i media er det alltid med negativt fokus rettet mot fritidsbåt. Nå ser vi av statistikker at dette ikke er korrekt, og da må vi få med i handlingsplanen tiltak mot fall fra brygge, som er den desidert største årsaken til drukningsulykker her til lands.
 
Bergaas forteller videre at de har noen konkrete tanker om dette umiddelbart og vi vil gå så sterkt frem, som at et påbud av redningsleidere på brygger kan være et viktig tiltak. Kanskje kan det også være hensiktsmessig med rekker ned til bryggen, og tydelig merket pil i retning av redningsleider. 
 
Når det gjelder fritidsbåt er det selvsagt viktig at vi fortsatt har fokus på sjøvett og at vi ser på tiltak som dødmannsknapp og fartsgrenser. Men fokuset bør rettes mer mot ”Fall fra Brygge”.
 
Nærings- og fiskeridepartementet har bevilget 2 millioner kroner til Sjøfartsdirektoratet, for at direktoratet skal igangsette utarbeidelse av en nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker.