2019-05-10-7bfa4f945b3171a9465bba0b8de32ab13efe4448 FOTO: Stig Fredrik Olaisen / Fotokonkurransen for fritidsbåt

Begrenset unntak for sjøvettopplæring

Sjøfartsdirektoratet melder i dag at de gir begrenset unntak fra regelverket for fartøy som fører 12 passasjerer eller færre i undervisningssammenheng, på grunn av at det tar tid å fastsette nytt regelverk.

På grunn av mange høringssvar vil det ta tid å fastsette nytt regelverk for fartøy som fører 12 eller færre passasjerer. Sjøfartsdirektoratet gir derfor et begrenset unntak fra regelverket for de som driver med sjøvettopplæring i regi av barnehager, skoler eller lag og foreninger.
 
Inntil nytt regelverk trer i kraft kan barnehager, skoler og leirskoler fortsette sine aktiviteter knyttet til sjøvett og opplæring som før.
 
Sjøfartsdirektoratet arbeider for tiden med ny forskrift for fartøy som fører 12 passasjerer eller færre. Det er stort engasjement rundt disse endringene, noe som antall høringsinnspill til forslagene viser. Direktoratet får ikke fastsatt forskriften i inneværende sesong.
 
Inntil nytt regelverk trer i kraft kan barnehager, skoler og leirskoler derfor fortsette sine aktiviteter knyttet til sjøvett og opplæring som før, uten at det er nødvendig å søke om dispensasjon. Aktørene må da følge reglene som gjelder for fritidsfartøy. I tillegg anbefaler Sjøfartsdirektoratet at aktørene også oppfyller følgende:
 
Fartøyet opererer i maksimum 10 knop
- Fører av fartøyet har båtførerprøven
- Det er god mobildekning i området og mobiltelefonen oppbevares i vanntett futteral
- Alle om bord er iført egnet flyteutstyr under hele seilasen
- Fartøyet har om bord en innretning som gjør det mulig å plukke opp en person fra vannet