2019-06-26-6295a88b514c7d981affda4c80288569e9079803 Arne Voll hos Gjensidige; Mange har det med, men ikke alle kan bruke det, viser en fersk undersøkelse

4 av 10 i Hordaland kan ikke lese og forstå et sjøkart

I en helt ny undersøkelse svarer 39 prosent av båteiere i Hordaland at de ikke kan bruke et sjøkart, selv om de har det med i båten. På landsbasis svarer 33 prosent det samme.

- Gjensidige har spurt båtfolket om deres forståelse av sjøkart enten på papir eller digitalt. Selv om mange svarer at dette kan de, er vi mest bekymret over alle de som ikke kan lese og forstå et sjøkart, sier Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.
 
I Hordaland svarer 4 av 10 båteiere (39 prosent) at de har en svært dårlig forståelse av sjøkart. 56 prosent mener de leser sjøkart svært godt eller ganske godt.
 
Det er Ipsos som har foretatt undersøkelsen. Den gir et bilde av at det er mye usikkerhet blant mange av de som fører båt, sier Voll. Det er dobbelt så mange menn som kvinner som sier de har god kunnskap om dette. Tryggest er de som er godt voksne og som har hatt båt en tid.
 
- Stol ikke kun på at elektroniske hjelpemidler som kartplotter, GPS og autopilot alltid fungerer, advarer Voll. Han mener de er svært viktig å ha en backup med papirkart og kompass i båten og kunne bruke disse.
 
Det er også viktig å se ut av «vinduet» for å sjekke om kartet faktisk stemmer overens med sjølandskapet.
 
- Sjøkart går ut på dato. Voll ber alle derfor alle sjekke ”datostemplingen”, også på elektroniske kart. Det anbefales på det sterkeste å benytte oppdaterte kart, avslutter han.
 
Eksempler fra de siste ukene her i Hordaland:
Seilbåt gikk på et undervannsskjær og fikk store skader i kjøl og skrog + innvendig. Reparasjonene kom på 360.000 kroner
 
Daycruiser på 24 fot med en utenbordsmotor på 200 HK. I høy fart smelte båten inn i et undervannsskjær og skadet propell og nedre del på motor (undervannshus). Skadene ble taksert til 80.000 kroner.