2019-07-31-8564f9531481f0e47ba335e2186b7f5124719df5 ETTERLYSER KUNNSKAP: Folk trenger mer kunnskap om hvilke forhåndsregler som bør tas i og ved vann, mener Norsk Friluftsliv

Oppfordrer til å vise forsiktighet i og ved vann

Norsk Friluftsliv oppfordrer arrangører av sommeraktiviteter i og ved vann til å utvise ekstra forsiktighet, i lys av sommerens drukningsulykker

Siste del av sommerferien er en populær tid for leirer, kurs og organiserte sommeraktiviteter i regi av foreninger og frivillige organisasjoner. I lys av sommerens mange tragiske drukningsulykker, oppfordrer Norsk Friluftsliv alle frivillige lag og foreninger til å vise særlig aktsomhet ved aktiviteter i, på og ved vann, sjø og vassdrag.
 
– Det er åpenbart behov for et større kunnskapsgrunnlag i befolkningen om hvilke forhåndsregler som bør tas, og hvilken respekt man må vise for naturens krefter. Her har de frivillige organisasjonene mye kunnskap som bør læres bort, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.
 
Norsk Friluftsliv er paraplyorganisasjonen for 17 friluftsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap. Med i paraplyen er blant andre Forbundet Kysten, Norges Padleforbund, Norges Seilforbund, og flere andre organisasjoner som driver med bading, padling, roing, seiling og fiske.
 
– Friluftsliv i vann er en viktig del av allemannsretten i Norge, og hos friluftsorganisasjonene står sikkerhet høyt på dagsordenen. Vi går nå likevel ut med en oppfordring til lag og foreninger om å ha et ekstra fokus på å formidle kunnskap om trygg ferdsel på eget ansvar, og hvordan sikkerhet skal ivaretas for seg selv og andre, sier Heimdal.
 
Norsk Friluftsliv oppfordrer særlig lag og foreninger til å sjekke deltakeres svømmeferdigheter, kontrollere at nødvendig sikrings- og redningsutstyr er tilgjengelig og benyttes, og at ledere har tilstrekkelig kompetanse og forberedte planer for bistand dersom noen får behov for det.
 
Norsk Friluftsliv oppfordrer samtidig myndighetene til å styrke svømmeundervisningen i skolen.
 
– Vi ser at det særlig trengs å styrke kompetansen om hvilke forhåndsregler man skal ta ved andre vanntemperaturer, grunnforhold og strømmer enn i et skolebasseng. Et virkemiddel bør være at man gjennomfører deler av svømmeundervisningen utendørs, siden det gjerne er der man etter endt opplæring skal praktisere det man har lært, mener Heimdal.