2019-09-30-b08b79ba0b3583d3d89f6f9420f2a9d566a64aca Lite bilde Daglig leder i Vikaneset Panorama AS, Arne Gunnar Habbestad (tv) og Daglig leder i Wee Marine AS, Åge Wee (th)

Vikaneset får regionens største bryggeanlegg

Vikaneset Panorama AS og Wee Marine AS har inngått en avtale som gir Skjoldavik i Vindafjord kommune en av de største havneutbyggingene i Rogaland på flere tiår. Det nye anlegget skal etter plan stå ferdig til vinteren og vil ha plass til rundt 125 fritidsbåter.

Bryggeutviklingen i Skjoldavika kommer i forbindelse med utbyggingen av 69 tomter på Vikaneset i Vindafjord. Tomteutvikler Vikaneset Panorama AS står også for byggingen av et nylig ferdigstilt kaianlegg som skal forankre flytebrygger og utriggere for rundt 125 båtplasser. Havneutstyret – som også omfatter redningsstiger, redningsbøyer og strømsøyler – leveres av Wee Marine AS i Tysvær. Utover Skjoldavika skal havnen i Ølensvåg utvides med 15 båtplasser.
 
Daglig leder i Vikaneset Panorama AS, Arne Gunnar Habbestad, ser frem til å komme i gang med havna.
 
– Selve tomteutviklingen startet på Vikaneset i 2009, og vi har i lang tid planlagt havneanlegget som skal ligge her. Over flere år har vi også utviklet en molo med steinmasser fra utbygging i området. Boligfeltet på Vikaneset inneholder hele 107 boenheter fordelt på leiligheter og rekkehus, og det var helt naturlig for oss å planlegge en egen havn for fritidsbåter i nærheten, sier Habbestad i dagens pressemelding.
 
Nå gjenstår kun de siste kommunale godkjenningene, og etter plan skal første del av bryggeprosjektet – som utgjør rundt 50 båtplasser – stå klart i februar 2020. Bryggeplassene skal selges separat og uavhengig av boligprosjektet.
 
Daglig leder i Wee Marine AS, Åge Wee, merker en økende interesse for bryggeinvesteringer i regionen.
 
– Havneprosjektet i Skjoldavik er det største i regionen på flere tiår, og vil gi plasser til fritidsbåter i mange størrelser. Nå skal produksjonen av bryggekomponentene i gang og vi venter å starte opp så snart alle godkjenninger er på plass, sier Wee.
 

– Dette er det fjerde store bryggeprosjektet vi er involvert i dette året, så man kan trygt si at interessen for båt og viljen til å investere er til stede i regionen, avslutter daglig leder i Wee Marine AS, Åge Wee.