2019-10-11-0bf5c7b2396b830999b5e0a18539b8b85fbebff6 Stad Skipstunnel vil sikre god fremkommelighet

Ingen oppstartmidler til Stad skipstunnel på statsbudsjettet

Et samlet næringsliv på kysten er meget skuffet over at det ikke ligger inne oppstartmidler til Stad skipstunnel på neste års statsbudsjett.

Vi hadde store forventninger til at regjeringen ville gi det endelige klarsignalet til bygging av Stad skipstunnel etter at Kystverket fikk ned kostnadene i prosjektet. Vi trodde også at regjeringen ville følge opp Nasjonal transportplan (NTP) (2018-2029) som de vedtok i 2017. Vi ble også styrket i troen da samferdselsminister Jon Georg Dale i valgkampen, lovet at han ville innfri valgløftet sitt om å jobbe for realisering av Stad skipstunnel.
 
Nå er det på tide med handling og ikke flere utsettelser for Stad skipstunnel prosjektet! Stad skipstunnel er en investering i det Norge skal leve av i fremtiden. En stor del av verdiene vi skal leve av er knyttet til kysten og havet. Sjøen er fremtidens transportåre og realisering av Stad skipstunnel er nødvendig for å realisere den veksten Norge ønsker i kyst- og havnæringene.
 
Alt er klart for bygging av Stad skipstunnel
Stad skipstunnel er fullfinansiert i NTP med en total kostnad på 2,7 mrd. kroner (2016 kroner), prisjustert til ca. 2,9 mrd. kroner i 2019 kroner. I tillegg står det i NTP at det skal være byggestart i neste stortingsperiode (2017-2021). Kystverket har etter bestilling fra Samferdselsdepartementet fått ned kostnadene i prosjektet, og mener at de kan bygge Stad skipstunnel for 2,7 mrd. kroner (2019 kroner), noe som er nærmere 300 mill. kr. under kostnadsrammen i Nasjonal transportplan. Dette kommer frem i rapporten «Stad skipstunnel. Videreutvikling og prosjektoptimalisering», som Kystverket overleverte til Samferdselsdepartementet 15. juni 2019.

Stad skipstunnel prosjektet er grundig utredet. Reguleringsplanen er vedtatt, og kostnadene er godt innenfor rammen i Nasjonal transportplan. Prosjektet er «gryteklart», og Kystverket venter nå bare på et klarsignal for å kunne starte byggingen. Kystverket har foreslått en fremdriftsplan med byggestart i 2021, og åpning av verdens første skipstunnel i 2025. Uten oppstartmidler på neste års statsbudsjett ser det ut til at prosjektet blir forsinket, og at byggestart er først mulig tidligst i 2022. 

Les pressemelding i sin helhet fra Stad Skipstunnel på www.skipstunnel.no