2019-10-18-821372d1f153f1ae9cde0274aa3063713ddb928b Kilde: Fiskeridirektoratet

Stort beslag i fritidsfiske

Sist uke ble en fritidsfisker utenfor Bergen tatt med 85 teiner og 375 meter breiflabbgarn som var satt for å fiske. I tillegg er det beslaglagt over 50 teiner hjemme hos mannen.

Dette er langt mer enn det som er lovlig for en fritidsfisker, og Fiskeridirektoratet har meldt saken til politiet.

Mange kontroller langs kysten
Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste patruljerer i disse dager kysten med båter og utfører kontroller, ofte i samarbeid med regionkontorene i Fiskeridirektoratet, og i enkelte tilfeller også i samarbeid med politiet, Kystvakten og Statens naturoppsyn.

Etter tips systematisert over en periode, gikk Sjøtjenesten og en inspektør fra Fiskeridirektoratet region Vest til aksjon onsdag 9. oktober mot den omtalte fritidsfiskeren like sør for Bergen. Det ble beslaglagt 85 teiner og 375 meter med breiflabbgarn på flere ulike steder i fjorden.

Meldt til politiet og varslet Skatteetaten
Lovlig antall teiner for en fritidsfisker er 20 (i hummerfisket 10) og 210 meter garn av den typen som ble beslaglagt. I etterkant av selve aksjonen på sjøen har politiet vært hjemme hos den aktuelle personen og beslaglagt mer enn 50 andre teiner.

- Vi har overlatt beslaglagt redskap til politiet og har i tillegg varslet Skatteetaten, da vi mistenker at denne personen driv ulovlig salg av fisk og skaldyr, sier inspektør Rudi Iden i Fiskeridirektoratet region Vest.

Dette er andre gang på kort tid at enkelt personer er tatt med store mengder redskap, og der hensikten ser ut til å være ulovlig salg av fisk og skaldyr. I slutten av september ble en person i Nordfjord meld til politiet etter å ha fisket med over 60 teiner, 40 mer enn det som er lovlig.