2019-10-29-daae4e8efa2e406a4d8de851112bff6e9c9b215f Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige, her med skrot som er plukket opp

Gjenstander i sjøen står for mange båtskader

De siste 3 årene har Gjensidige registrert 1300 skader på fritidsbåter i Hordaland. Av årets skader er det flest grunnstøtinger/kjørt på noe i sjøen, redning og tyverier.

Det er ingen områder/fylker hvor Gjensidige har registrert flere skader. Så langt i 2019 er det registrert flest skader i Hordaland (1300), Akershus (830) og Rogaland (710)
 
Plast, garn, tau, skrot og andre gjenstander i sjøen står for flere skader på båter meldt Gjensidige denne sommeren.
 
Så langt i år har Gjensidige alene mottatt nærmere 2300 skader på fritidsbåter og utbetalt nærmere 120 millioner kroner. For bransjen totalt er det snakk om over 9000 båtskader og utbetalinger på nærmere 500 millioner kroner. Flest skader har Gjensidige mottatt fra kunder på Vestlandet og på Østlandet.
 
Hordaland.
I Hordaland har selskapet så langt i år registrert 380 skader med utbetalinger på 21,5 millioner kroner. De siste å tre årene har Gjensidige mottatt totalt 1300 skader fra dette området med utbetalinger på nærmere 80 millioner kroner.
 
- Over halvparten av alle skadene kom fra båter som havarerte. Skadene domineres av grunnstøtinger der båter har gått på et skjær eller land eller kjørt på flytende gjenstander i sjøen, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige. Det har også vært flere kollisjonsskader i forbindelse med at man legger til eller fra kai.
 
- Likevel har vi denne sommeren opplevd at flere og flere får båtene skadet på grunn av «miljøforurensing». Noen har kjørt på en gammel «inngangsdør» og skadet skroget og motor, andre har fått gamle garn, tau eller plast i propellen. Mye av dette stammer fra mennesker som bruker naturen og havet som avfallsplass, sier Voll. 
 
- Nordmenn er i utgangspunktet svært miljøbevisste, og mye av det som flyter omkring kan komme langveisfra samt blitt tatt av stormfloer osv, sier Voll. Likevel er det nok ikke tvil om at noen ser havet som en mulighet til å bli kvitt avfall. Selv om det er kjedelig å få skadet båten, er Voll likevel mest bekymret for miljøet.
 
- Båter kan repareres, så enkelt er det ikke med miljøet, sier Voll.
 
- Nå har det nylig vært valg og mange har pekt på miljøet som en viktig fanesak. Dette vil nok forsterke seg fremover. Heldigvis har mange allerede satt i gang opprydningsaksjoner langs kysten vår, men fremdeles er det en lang vei å gå, tror Voll.
 
Han oppfordrer alle til å vise aktsomhet på og ved sjøen. Nå nærmer høsten seg med stormskritt og mange har «mye» lagret ute, ofte ved naust, strender, kaianlegg osv. Det eneste som er sikkert er at høststormene kommer og med det - mye vind og høye bølger. Da kan det en har lagret ved sjøen, plutselig havne i sjøen.
 
Årlig får Gjensidige alene melding om over hundre skader som skyldes «søppel» i havet. I snitt ligger skadene på rundt 50.000 kroner.
 
Eksempler fra i sommer:
Fritidsbåt på Vestlandet fikk taurester inn i propell når båten skulle legge til kai. Fikk ikke satt motor i revers og kjørt med lav fart inn i kaien. Skader på propell, styrefinne og rifter i skroget. Pris 30.000 kroner
 
Kunde skulle selge båt og ved overlevering ble det oppdaget at en pose hadde lagt seg på utenpå drevet. Skade taksert til 101.000 kroner
 
Motor på fritidsbåt fikk et tynt nylontau i propellen. Båten ble satt på land og tau fjernet fra propell. Ved sjøsetting kom en kraftig ulyd og motoren stoppet. Skaden ble taksert til 95.000 kroner. 
 
Kunde kjørte på gjenstand i sjøen og fikk skader på skrog og motor. I tillegg begynte båten å ta inn vann. Skader for over 100.000 kroner.