2019-12-13-0581bdff5cf0e1a33db7eb8ac2e59a395e418179 Av den nye typen fyrlykt, Litus Lux driftes de fleste av solceller (foto Kystverket)

Mer effektive fyrlykter

Fyrlyktene har vist vei langs norskekysten siden slutten av 1800-tallet. Nå skifter Kystverket ut mange av dem med mer moderne, miljøvennlige og effektive sektorlykter.

Kystverket har bygget og driftet fyrlykter i nærmere 130 år og i dag finner vi rundt 1900 av disse langs kysten. Lyktene har gjennom årene støttet sikker seilas for alle som ferdes langs kysten, og totalt utgjør de en betydelig andel av Kystverkets 22 000 sjømerker.
 
I årene fremover skal mange av disse landemerkene byttes ut for å gjøre sjømerkingen mer intuitiv og oversiktlig, og arbeidet er allerede godt i gang. Noen fyrlykter vil bestå, men også disse blir modernisert med omlegging av standarden som er anbefalt av den internasjonale organisasjonen IALA. På sikt skal alle sektorlykter samsvare med internasjonale navigasjonsprinsipper.

̶ Vi går over til en internasjonal standard som er brukt i mange land. For sjøfarende er det en stor fordel at uansett hvor man seiler i verden opplever man at sektorlykter har samme standard. Man får kun ett prinsipp å forholde seg til og det reduserer sannsynligheten for menneskelige feil, sier nautisk seniorrådgiver Per-Magne Løseth Rovde i Kystverket.

Les mer om hele prosessen på Kystverket sin hjemmeside her