2011-08-30-42b76f62f94a2faa7faefb3b654f756ea3cff9ac Arkivfoto: Sjøfartsdirektør Olav Akselsen

Skal lede en ny arbeidsgruppe!

Utreder sikkerhet for fritidsbåter. Sjøfartsdirektør Olav Akselsen skal lede en arbeidsgruppe med deltakelse fra relevante organisasjoner og brukergrupper.

Om lag tretti personer har omkommet ved bruk av fritidsbåt årlig de senere årene. Også i år har det vært flere alvorlige ulykker tilknyttet slik båtbruk. – Sikkerheten må utredes ytterligere, sier nærings- og handelsminister Trond Giske og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

En rekke tiltak for å bidra til økt sikkerhet til sjøs er iverksatt. - Regjeringen ønsker å utrede om flere må på plass, eller om eksisterende regelverk må bli strammet opp, sier fiskeri- og kystminister Berg-Hansen.

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen skal lede en arbeidsgruppe med deltakelse fra relevante organisasjoner og brukergrupper. -Vi ønsker en bred gjennomgang og evaluering av sikkerheten til fritidsbåter, med forslag til konkrete tiltak for å gjøre bruken tryggere, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Arbeidsgruppens arbeid skal munne ut i en rapport som skal ferdigstilles innen 1. april 2012.

-Alle berørte parter må bli tatt med i dialogen, og alle forslag som er fremme i debatten skal bli vurdert, sier Giske.

Kilde: Fiskeri- og kystdepartementet.