2011-09-20-3426baa59ee8fd7019f48b7ea5fa62615158295f Generalsekretær i KNBF, Reidar Kjelsrud og Stortingsrepresentant Ingjerd Schou

KNBF ber Schou (H) om hjelp!

I mer enn 15 år har Båtforbundet og bransjen bedt om at fritidsbåtulykker blir gransket på lik linje med yrkesbåtulykker.Nå ber Kongelig Norsk Båtforbund Stortingsrepresentant Ingjerd Schou om hjelp for å få denne viktige saken på agendaen.

For noen år siden ble Sjøfartsinspektørene som faglig etterforskningsinstans avviklet, og Statens Havarikommisjon for Transport fikk utvidet mandat til å etterforske alvorlige ulykker også med skipsfart.

I sjølovens §476 finner man mandatet til SHT. Dessverre har det i mandatet også sneket seg et untak for alvorlige ulykker med fritidsbåt. Her kan SHT selv velge om de vil undersøke slkke ulykker, og det vil de sjelden.

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou(H) har ved flere anledninger hjulpet båtfolket og fått fart i spørsmål som omhandler båtliv, senest i den berømte «Tolltull-saken». KNBF har bedt Schou om hjelp til å få denne alvorlige saken på agendaen. Hun har nå skrevet til Samferdselsministeren og bedt om et svar på spørsmålene hun stiller.

Les pressemelding fra KNBF i sin helhet og Schous brev til samferdselsministeren her.