2011-09-24-e2956ce300ddf989d7bdbbe2dd3e0f9388905c02 Ta ansvar, batteri og andre miljøgifter forurenser småbåthavner

KILF vil ha slutt på forurensede småbåthavner!

Klima- og forurensningsdirektoratet har sendt brev til båtforeninger og marinaer om viktige tiltak for å hindre forurensning i småbåthavner. KNBF er også blitt involvert og har blitt bedt om å videresende brevet til alle deres medlemsforeninger.

I tillegg informeres også kommunene om hva de bør gjøre for å bidra til et mer miljøvennlig båtliv.

Småbåthavnene har en plikt til at virksomheten ikke skader miljøet. Mange år med båtpuss og dårlig avfallshåndtering har vist at denne oppgaven har vært forsømt.

– Nå må båthavner og båteiere ta tak i situasjonen og sørge for at kjemikalier og farlig avfall håndteres forsvarlig. Vi sender i disse dager ut et brev til alle kommuner og flere hundre marinaer om hva som må gjøres for å stanse forurensningen til grunnen i småbåthavnene, sier Ellen Hambro, direktør for Klif.

Les brevet i sin helhet her.

Se animasjon om forurensning.
 

Dette må du kildesortere:

■ Spillolje, motoroljer og smøreoljer (bør holdes atskilt fra olje med vann, så blir det billigere å levere på grunn av refusjonsordning)
■ Oljeforurenset masse og vann med olje-/dieselrester, for eksempel fra bunnen av båter
■ Oljefilter, bensinfilter og dieselfilter
■ Blandet drivstoff
■ Blybatterier
■ Andre batterier
■ Malingsrester, løsemidler, fugemasser, avskrapt bunnstoff, filler og koster med maling/bunnstoff
■ Spraybokser
■ Elektrisk- og elektronisk utstyr (såkalt EE-avfall)