2011-10-07-483353372b6ffecafb3c9f03b8d8663d35f343f0 Bekymret for utfordringene, vi må prioritere livredning fremfor berging av fartøy sier Øyvind Stene i Redningsselskapet.

Må svekke beredskap og forebyggende virksomhet!

Redningsselskapet ventet å få 75 millioner kroner i statsbudsjettet, men fikk bare 44 millioner kroner.

Redningsselskapet får 44,4 millioner kroner over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett i 2012. Dette er betydelig mindre enn organisasjonen har bedt om – etter at den siden 2006 har drevet med driftsmessig underskudd. – Dette vil måtte få konsekvenser for den beredskapen som tilbys og det forebyggende arbeidet, sier generalsekretær Øyvind Stene i en pressemelding.

Redningsselskapet fikk så sent som i 2005 vel 60 millioner kroner i støtte over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett for å opprettholde en livreddende beredskap med fast bemannede og frivillig drevne redningsskøyter langs hele kysten. I tillegg driver den humanitære organisasjonen som har en 120 år lang historie, et betydelig ulykkesforebyggende arbeid over hele landet, spesielt overfor barn og unge. 44,4 millioner kroner er knappe 10 prosent av Redningsselskapets budsjett.

– I 2011 møtte vi i overkant av 30.000 barn og unge på arrangementer rundt om i hele landet. Skal vi gå i balanse neste år, er jeg redd dette tallet må reduseres betydelig. Vi har 25 fast bemannede og 17 frivillig drevne redningsskøyter i drift. De fast bemannende skøytene holder 24 timers døgnkontinuerlig vakt over sine områder 365 dager i året. Selv om skøytedriften er det siste vi sparer inn på for å legge frem et budsjett for 2012 i balanse må vi spare penger også i beredskapen for å komme i havn, sier Øyvind Stene i Redningsselskapet.

– Utfordringen vår er at vi fra 2006 og frem til i år har tatt ansvar og gitt folk på kysten den beredskapen vi mener det er behov for. Dette har vi gjort i tiltro til at regjeringen har sett og bifalt at Redningsselskapet siden den vanskelige perioden 2005/2006 har kommet tilbake til gamle høyder og dermed vil få tilbake støttenivået fra 2005.

Det ferskeste eksempelet på betydningen av redningsskøytas tilstedeværelse fikk vi 15. september da hurtigruteskipet ”Nordlys” fikk brann i maskinrommet like ved Ålesund. Da tok det bare 7 minutter fra kapteinen slo alarm til skøyta hadde slepetau om bord. Redningsskøyta ”Emmy Dyvi” slepte MS ”Nordlys” til kai, kjølte ned skipssiden med brannkanon og sendte dykkere ned for å lete etter og tette de største lekkasjene i skroget.

– Foreløpig er det for tidlig å si konkret hvilke tiltak som kommer til å iverksettes, men vi kan ikke fortsette å gå med 70 millioner kroner i driftsmessig underskudd slik budsjettet vårt er i år. En rekke tiltak vil bli vurdert og vi vil måtte lete med lys og lykte etter innsparingsmuligheter innenfor sjøredningsberedskapen slik at det i minst mulig grad går ut over våre livreddende funksjoner, sier Øyvind Stene.

Han er imidlertid helt klar på at når Redningsselskapet heller ikke denne gang kommer tilbake til tidligere tiders nivå på støtten over statsbudsjettet, må beredskapen og aktiviteten fremover tilpasses dette.  – I gjennomsnitt må vi bygge en ny fast bemannet redningsskøyte hvert år for å erstatte de som nå begynner å nærme seg 30 års alder. Ideelt burde vi bygge skøyter med stor slepekraft og høy hastighet som i tillegg til å redde liv, er godt egnet til å forebygge miljøkatastrofer, slik vi har gjort med våre nyeste skøyter til bruk i Nord-Norge og på Vestlandet. Dette vil vi vanskelig kunne fortsette med. Å redde liv vil alltid ha høyeste prioritet og vår framtidige beredskap vil måtte rettes mot det. 

Vi må rett og slett prioritere livredning fremfor berging av fartøy og vern av kystmiljøet.