2011-10-17-b7f9dc699e80c2135d5a8a0fafa761ee623ac83d Norsk representant, Asgeir Hoddevik til venstre og lite bilde av demonstrasjon av Bonpet produkter.

Slipp egenandel ved brann på båtforsikring!

Går du til investering av Bonpet selvutløsende brannslukkingsampull slipper man egenandel ved brann i båten.

Asgeir Hoddevik hos Bonpet, forteller til Båtsans at det er signert en samarbeids avtale mellom dem og Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), der medlemmer av KNBF vil få kjøpt deres produkter til en rabattert pris.

Samtidig har Fender Marine AS, som forsikrer både arbeids og fritidsbåter på vegne av assurandører i Lloyd's. De samarbeider med Kongelig Norsk Båtforbund og tilbyr forsikring for fritidsbåtene til forbundets 30.000 medlemmer gjennom Norske Sjø.  Fender Marine AS, er kommet til følgende beslutning:

Årlig håndterer vi 200 - 300 båtskader og brann er den viktigste årsak til de store
skadeutbetalingene. Fender Marine er meget positive til installasjon av automatiske brannslukkesystemer i båt, da hurtig respons er avgjørende både for å redde menneskeliv og verdier. På denne bakgrunn vil vi endre vilkårene våre slik at båter med automatiske anlegg slik som Bonpet ampullene, vil slippe egenandel ved brann og kostnader ved re- installasjon vil også være dekket under forsikringen.

Dette er vi selvfølgelig glad for, forteller Hoddevik og har stor tro på at dette vil løfte dere produkter enda dypere inn i markedet.