2011-10-31-fcba59e6e3437d85535d13398d98cbdb4d953e87 Arkivfoto fra sommerens markering

Redningsselskapet reduserer skøyteberedskapen!

Kongelig Norsk Båtforbund(KNBF) har med vantro mottatt nyheten om at det i forslaget til statsbudsjett ligger kraftige kutt i bevilgningene til Redningsselskapet. Kuttene gjør at Redningsselskapets styre har besluttet å redusere antall operative redningsskøyter.

Pressemelding fra KNBF:

KNBF er landets største interesseorganisasjon for fritidsbåter og er dermed også en stor bruker av Redningsselskapets tjenester for båtfolk. KNBFs ca 30.500 medlemmer er helt avhengige av den tryggheten som redningsskøytene skaper for å kunne drive med båtliv på en værhard kyst som Norskekysten er.

Medlemmene våre er avhengige av både Redningsselskapets servicetilbud og beredskap på redningstjeneste.

Båtliv er en av Norges aller største fritidsaktiviteter med lange tradisjoner. For at vi båtfolk skal kunne fortsette med denne aktiviteten er vi avhengige av trygghet.

Vi anmoder politikerne til å tenke seg om en gang til for å få bevilget de nødvendige midler, slik at Redningsselskapet skal kunne opprettholde beredskap på redningstjeneste, før det går menneskeliv tapt.

Reidar Kjelsrud
Generalsekretær
KNBF