2011-11-23-fb595144b91689b28a6e13c82de27f0014b07997 Flytebryggeskatt?

Eiendomsskatt på flytebrygger?

Ankesaken om eiendomsskatt på flytebrygger starter i Sarpsborg i dag. Resultatet av saken vil kunne ha konsekvenser for nesten alle båtbrukere i hele Norge.

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) og Norges Seilforbund er, på vegne av sine medlemmer, partshjelpere i denne svært prinsipielt viktige saken. Er det lovlig for en kommune å ilegge eiendomsskatt på flytebrygger?

Saken startet i Sarpsborg for en stund siden hvor en ansatt i skatteetaten fant noe som lignet på en mulighet for å inndrive en ny skatt; eiendomsskatt på flytebrygger. Flere marinaeiere i området ble forsøkt skattlagt, men saksøkte Sarpsborg kommune og bestrider muligheten og lovligheten av denne skatten.

Resultatet av saken vil kunne ha konsekvenser for nesten alle båtbrukere i hele Norge. Flere andre kommuner har også forsøkt å skattlegge flytebryggene, og ligger nå i "rusegropa" og venter på resultatet for å kunne skrive ut mer skatt på en allerede belastet fritidsaktivitet, båtliv!

Partshjelperne blir representert av generalsekretær Espen Guttormsen fra Norges Seilforbund og generalsekretær Reidar Kjelsrud fra Kongelig Norsk Båtforbund. Melder Reidar Kjelsrud i en pressemelding 22.11. Les melding i sin helhet her KNBF.