2011-12-06-20208d4f0f011cce048dd18e2264caa9cf744bdc Et viktig håndverk, reipslagerfaget.

Reipslagerfaget som nytt lærefag!

Kunnskapsdepartementet har vedtatt at reipslagerfaget skal etableres som nytt lærefag. Bakgrunnen for vedtaket er en søknad fra Hardanger fartøyvernsenter.

Reipslageren lager tau og reip av ulike materialer og på ulike måter for hånd. Reipslagerfaget er et tradisjonelt håndverksfag som har vært knyttet til seilskuter og sjøfart i Norge gjennom 400 år.

Hardanger fartøyvernsenter leverer tauverk til en mengde ulike formål som tau til rigg på båter, til seilmakere, museum, hestehald, lasso, dekorasjon og rekkverk. De er også med i prosjekter med å rekonstruere båter og fartøy fra tidligere tider.

Ingunn Undrum hadde besøk av NRK da hun la bast. Ingunn Undrum er reipslager ved Hardanger fartøyvernsenter og har i dag en dansk lærling, Sara Sjøgren. På landets eneste reiparbane, som er i bruk, er dette svært gode nyheter. Dette er svært viktig for faget, forteller hun til NRK. Hun er en av få eksperter på å lage tau på tradisjonelt vis, nå er håpet at de blir flere.

Det er i tillegg meget travle tider for reipslagerne, som skal levere tauverk til Draken Harald Hårfagre, det største vikingskipet som er bygget i moderne tid i Haugesund og Osebergskipet i Tønsberg.

Les mer om faget hos Hardanger fartøyvernsenter.