2011-12-08-5a60a2827a6b6585d6aa20d46a3dc91fd842fe86 Utviklingen av NOR flåten fra november 2010 – november 2011, I perioden ble det registrert 1 419 nye fritidsfartøy

Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene sammen!

Det kan være nyttig informasjon å vite at pr.1.januar 2012 slås Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene sammen. Registeret blir en ny avdeling i direktoratet, men det er ikke snakk om samlokalisering.

All registrering vil fortsatt foregå hos oss i Bergen, med de samme kontaktpersoner som før.
Målet er at de av våre brukere som i dag må forholde seg til begge etater vil oppleve et bedre samarbeid oss i mellom og at de kun må forholde seg til en instans, forteller Tone Risnes, seniorrådgiver hos Skipsregistrene til Båtsans.

Risnes forteller også om at de i disse dager holder på med å utarbeide nye, felles nettsider.
De nye sidene vil være temabaserte og er den største «endringen» utad. Vi gleder oss og føler at de vil oppleves som mye mer brukervennlige enn i dag.

Vi spurte videre om nyregistrering av båter, hvordan de har opplevd året? Kanskje mindre registrering pga tidene, eller flere registreringer i kjølevannet av den store konkursen?

Når det gjelder registrering av fritidsfartøy i NOR har det vært en jevn og god økning de siste årene, se grafen. Ellers opplever vi generelt sett at brukerne har blitt mer bevisst på å sjekke om båter er registrert i registeret enn før. Det har selvsagt også hjulpet godt til at vi har vært tilstede på publikumsmesser for å informere om registeret. Et annet meget viktig punkt er at vi har fått informasjon om «sjekk om båten er registrert i NOR» inn i Forbrukerrådets kontrakter.

Her kommer litt virksomhets- og tilstandsbeskrivelse fra offentlige redgjørelser:

Regjeringen som har besluttet at Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene skal slås sammen fra 1. januar 2012.
Regjeringens satsing på maritime næringer videreføres, ifølge næring - og handelsminister Trond Giske.

Formålet med sammenslåingen er å etablere en enhetlig sjøfartsadministrasjon som er godt rustet til å møte samfunnets krav til sikkerhet, miljø og service på skipsfartsområdet. Den nye etaten vil være lokalisert med et hovedkontor i Haugesund, 17 stasjoner fordelt på to regioner i Norge, en enhet for registrering av skip i Bergen og tre velferdsstasjoner i utlandet. Den nye sjøfartsadministrasjonen
vil utføre til sammen om lag 326 årsverk. Sammenslåingen medfører ingen endring av Sjøfartsdirektoratets og Skipsregistrenes kjerneoppgaver. Den nye sjøfartsadministrasjonen visjon er;
sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø. Etatens overordnede mål er høy sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier og å være et konkurransedyktig og attraktivt register.

Den nye sjøfartsadministrasjonen vil hete Sjøfartsdirektoratet. På engelsk vil navnet være «The Norwegian Maritime Authority».

Via linkene kan man lese mer om sammenslåingen

Utviklingen av NOR flåten fra november 2010 – november 2011
I perioden ble det registrert 1 419 nye fritidsfartøy