2011-12-17-99d479fec244570c84b9cf56a9fe6de2d2a7295f Resultatet av undersøkelsen skal legges frem på "Sjøen for Alle" i mars 2012, her bilde fra "Båter i sjøen"

Nesten ”julekveld” hos KNBF & Norboat!

Båtsans snakket fredag ettermiddag med en godt fornøyd generalsekretær, Reidar Kjelsrud i KNBF, som kunne bekrefte at vi endelig får en rapport om Norsk fritidsbåtliv.

Vi har arbeidet for dette i mange år, men har tidligere møtt liten interesse fra statlige etater, noe også forgjengeren min slet med. Når det nå klaffet og alle støttespillerne ble med, kan vi endelig få vite mer om bransjen.

KNBF kom fredag med følgende pressemelding:

Fredag 16.12.11 kl 0930 undertegnet Generalsekretær Reidar Kjelsrud i KNBF og Adm.Dir Erlend Prytz i NORBOAT en kontrakt med Adm.Dir Ola Gaute Aas Askheim i OPINION AS om gjennomføringen av den største undersøkelsen om norsk fritidsbåtliv som er gjennomført i Norge.
OPINION AS har vunnet kontrakten i lang prosess, hvor kvalitet og uangripelighet har vært vektet høyt.

Det er med stolthet Kongelig Norsk Båtforbund nå kan kunngjøre at vi nå endelig har klart å realisere gjennomføringen av en storstilt undersøkelse om norsk fritidsbåtliv!  Undersøkelsen er blitt realisert ved støtte fra;
• Nærings- og Handelsdepartementet
• Sjøfartsdirektoratet
• Kystverket
• NORBOAT, herunder Arena Fritidsbåt med Innovasjon Norge,  Forskningsrådet, SIVA, og Aust-Agder Fylkeskommune
• Redningsselskapet
• Norges Seilforbund
• KNBF
• Fender Marine/Norske Sjø
• Båtmagasinet
• Norsk Test

Mangel på informasjon om båtlivet i Norge har lenge vært et problem.  Vi har ikke visst hvor mange båter vi har, hvor mange arbeidsplasser genereres av fritidsbåtbruk, hvor store verdier er det snakk om osv.
Alle former for planlegging av servicetilbud til båtfolket, så som båthavner, marinaer, farleder og redningstjeneste er avhengig gode data.  Oppdatert og god informasjon vil også være et viktig verktøy for organisasjonene som organiserer båtlivet for å dokumentere våre behov.

I Sverige har det svenske båtbransjeforbundet SWEBOAT utført en lignende undersøkelse i mange år.  For å kunne sammenligne data blir den svenske malen utgangspunkt for spørsmålene i den norske undersøkelsen.

De fleste aspekter ved båtliv belyses ved hjelp av bidragsyterne.  Dette er med andre ord et gedigent spleiselag for å finne ut noe om båtbrukeren i Norge.  Alle bidragsytere er med på å utforme spørsmålssettene som skal benyttes.

Ca 6000 husstander skal intervjues pr telefon for å få svar på noen få spørsmål om båt og båtbruk.  Ca 20% av husstandene vil antageligvis ha båt, og disse går videre til et lengre telefonintervju.  Datasettene skal så analyseres og sammenstilles.  Resultatene presenteres i en omfattende rapport.  I tillegg skal det trykkes kortversjoner med hovedkonklusjonene.

Resultatet av undersøkelsen skal legges frem på "Sjøen for Alle" i mars 2012.