2012-01-04-0dc554613d2f8aaed8db4f737883b2224d2d157a Bilde Kystverket: ”Oljevern 01"

Fjerner drivgods i Sognefjorden!

En viktig jobb utføres i disse dager av Oljevernfartøyet ”Oljevern 01”. Deler av ødelagte naust og trær etter stormen ”Dagmar”, har den siste uka skapt problemer for båttrafikken i området.

Kystverket melder på sine nettsider om opprydding:

Fjerning av drivgods er et forebyggende sikkerhetstiltak for trafikken i området.

─ Skyssbåter og hurtigbåter med aluminiumsskrog og høy fart er spesielt utsatt. Vi vil konsentrere oss om å fjerne drivgods i områdene hvor disse ferdes, men hele skipsleden vil bli dekket i den grad dette lar seg gjennomføre, sier trafikksentralsjef Terje Alling i Kystverket.

For fritidsbåter er dette også et kjent problem, så en slik opprydding er kjærkommen.

Les mer hos Kystverket