2012-01-26-f8b279e9766e0dbd9e3ddf5b6826a6237c86c3c1 Arkivbilde fra Strusshavn, Viksund 335 St Cruz

Viksund utvider forhandlernettet!

Med kontorer i Norges 3 største byer, utvider Viksund med to nye kontorer, Viksund Nord-Norge og Viksund Midt-Norge.

For omlag ett års tid siden omstrukturerte Viksund som første i Norge hele sitt distribusjons og forhandlerapparat nasjonalt, til kun å omfatte egne kontorer i Norges tre største byer.  Disse kontorene er igjen driftet av verftet selv. Dette har vært en så suksessfull modell at denne nå videreføres både i nord og i sør.
Tanken bak denne måten og organisere oss på, har hele tiden vært at kunder uavhengig av hvor man holder til i landet skal tilkomme akkurat samme pris på den respektive båt. På samme måte skal alle kunder som opplever en mangel ved sin båt, kun trenger og forholde seg til en part - direkte til verftet.

Gjennom året som har gått har vi fått veldig mange positive tilbakemeldinger på denne organisasjonsmodellen, og derfor har vi igjen besluttet å utvide denne. Høsten 2011 hadde vi den glede av og hilse Viksund Rogaland / Rennesøy Båt velkommen ombord, og det er således med stor glede at vi kan ønske Viksund Nord-Norge – Harstad Marina, og Viksund Midt-Norge - JP Marine Yachts i Namsos velkommen om bord til oss som Viksundpartnere, forteller Martin Viksund. For mer informasjon om den nye modellen se Viksund’s nye hjemmeside.