2012-01-26-31cecc2f6fc1cf5cc14a9242fe03362aa34689df Båtsans har også lagt inn nødrosedyrer og VHF's kanalplan under våre sjøvett sider

Maritim radio har fått nye websider!

Maritim VHF er kanskje det viktigste sikkerhetsverktøyet ombord i en fritidsbåt, når du har behov for assistanse må du kunne stole på at du får kontakt med nød- og sikkerhetstjenesten.

Telenor Maritm Radio håper med dette at sidene vil være enklere for deg som bruker.
Innholdet er strukturert i fire hovedeler: En for privatbrukere (fritidsbåtbrukere), en for bedrifter (rederier og sjøfolk), samt en generell informasjon om Telenor Maritim Radio og en nyhetsseksjon.

De nye sidene er overskitelige og inneholder mye nyttig informasjon, spesielt viktig er det å få korrekt installasjon og registrering av VHF radio. På nyere VHF-utstyr trykker man bare på en rød nødknapp for å annonsere at man trenger hjelp. Dersom VHF’en har lisens og er koblet til GPS, vil mottaker av nødsignalet vite både hvem du er og hvor du er.

Maritim Radio har ofte temakvelder i samarbeid med båt og seilforeninger. Båtsans har snakket med Gunnar Larsen hos Maritim Radio, som forteller om stor interesse for temakveldene som omhandler VHF, sertifikat og lisens på VHF.

Bruk vinter og vår på å tilegne deg de nødvendige kunnskaper, og ikke minst praktisk bruk av VHF utstyr. Vi anbefaler at man deltar på et kurs. Oversikt over SRC/VHF kursleverandører i Norge finner du her...

Pensum
Pensumheftet ”Mayday” gjennomgår pensum for å kunne avlegge SRC/VHF sertifikat. Dette kan bestilles fra Læremiddelforlaget på www.lmf.no.