2012-01-31-98f567667c6e45dbde923845df2956019f8b59b9 Bilde fra storbrann i GTS Bootslager GmbH

Her går millioner tapt!

Storbrann i en vinterlagringshall for båter i Tyskland. Det dreier seg om GTS Bootslagerung GmbH. Det er i øyeblikket ikke overblikk over hvor mange båter som står inne i hallen, men alle må anses å være tapt til flammene.

Det er ikker rapportert om skadede personer eller årsaken til Brannen, men millioner går her tapt i båter.

Det folk gjerne ikke er klar over er hvilke farer som lurer under vinteroppbevaringen. Vi har vært i kontakt med forsikringsselskapet Pantaenius som forteller at hele 40% av skadeutbetalingene hos dem er skader under vinterlagring, som oftest tilfeller av storm og brann.

Da det et viktig å ha en god båtforsikring og det er de små ting som kan gjøre en stor forskjell. Mange velger å tegne en forsikring med sommer dekning, vi bruker jo båten bare om sommeren…

Når det gjelder forsikring er det ikke alltid ”det enkle og billigste” som er det beste. Som for eksempel ”fast takst”. Her har de fleste forsikringsselskaper mer eller mindre ”skjulte” klausuler for ytelse av dekning i følge avskrevet verdi. Forsikringen inngås tilsvarende båtens verdi såkalt ”fast takst”, kontroller da hva som skjer ved en skade, om det er en vesentlig forskjell i henhold til handelsverdien og ved en totalskade er det ikke forsikringssum, som man i årevis har betalt premie av, som kommer til utbetaling, men kun den verdi som båten hadde på skadetidspunktet. I den forbindelse foretas fradrag for alder, slitasje og vedlikeholdsstand. Ting som kan være vanskelig å kontrollere ved totalskade.

Her er det viktig som Pantaenius påpeker; Våre kunder skal kun ta et blikk på forsikringspolisen og se hva de får tilbake ved en totalskade. Derfor setter vi den faste taksten lik med nyverdi i våre betingelser. Derved er forsikringsverdien hos oss sikret med et avtalt beløp. Vi er ikke de billigste, men hva hjelper verdens beste forsikring, hvis man ikke kan gjenskaffe seg en tilsvarende båt?

Pantaenius gir følgende tips ved brann:
Det brenner! Og hva så? Kaos – kanskje panikk. Hvor er brannteppet? Hvordan fungerer brannslukkeren? Skal jeg forlate båten?

1. Ved brann – evakuerer omgående folk fra faresonen.
2. Tilkall hjelp og oppgi opplysinger om båt, besetning, posisjon og hva årsaken er til nødropet.
3. Overvei hvilke fornuftige mottiltak du kan foreta:
a. Forsøk å hindre lufttilførsel, så brannen kveles
b. Aktiv brannbekjempelse med fornuftige slukningsmidler.
4. Det er skipperens plikt å treffe beslutninger om, hvem gjør hva.
5. Når det er ingen alternativer tilbake – forlat båten.

Andre farer ved vinterlagring kan være små stråleovner som står konstant og blåser for å holde fukt og kulde unna. Her er det viktig ikke å overbelaste, slik at kabelbrann oppstår. Også i forbindelse med vinterarbeid, for eksempel ved glassfiberarbeid, bør man sørge for at det ikke oppstår gasser, da disse kan bli antent av glødetrådene. Som alternativ anbefaler mange forhandlere såkalte keramiske varmeovner, som skal være mer driftsikre, fordi de har keramiske varmelegemer som ikke gløder.

For ytterlig informasjon les mer hos Pantaenius