2012-02-06-08e0f3c0106c22d50f07d7f6d4196a019d6d508a Leder for Atlantica Båtforsikring, Jan Helge Grimseid, ved en ulåst båthenger.

Båteiere får æren for tyverinedgang

Godt forebyggende arbeid blant båteiere har vist seg å gi svært gode resultater. Med enkle sikkerhetsgrep kan også du holde tyvene unna.

Antall meldte båt-tyverier har gått ned med 29 prosent de to siste årene. Det viser nye bransjetall fra FNO (Finansnæringens fellesorganisasjon).
Noen har fått merke den positive trenden ekstra godt. Atlantica opplevde så mye som en halvering av meldte tyverier i 2011. De spesialiserer seg på forsikring av fritidsbåter.
– Dette viser hva aktivt forebyggende arbeid sammen med kundene kan utgjøre, sier Jan Helge Grimseid. Han er leder for Atlantica Båtforsikring i Norge og gir kundene sine æren for de lave tyveritallene, som er mye bedre enn i markedet generelt.

Forebygging virker
Grimseid forklarer den positive utviklingen med sterk satsing på forebyggende arbeid. Blant annet ved premiering av båteiere som innfører sikkerhetstiltak.
– Vi gir rabatt ved installering av tracker ombord. Dette er en sporingsenhet koblet opp mot
et aktivt søkesystem som gjenfinner båtene raskt og effektivt.
I tillegg subsidierer vi 1000 kroner av installasjonen mot fremvist kvittering, forteller han.

Du får også rabatt for å ha båten i bevoktet havn, for montering av startsperre, alarm,
VHF-radio og for å merke båten med Securmark, som er en ID-brikke på motoren. I tillegg får alle kunder utlevert et grundig oppslagsverk om sikkerhet i båt.
– Forebygging virker, konstaterer Grimseid.
– Dette handler om en felles ansvarliggjøring blant våre kunder. Alle er avhengig av hverandre. Ved å ta noen enkle grep kan alle hjelpe alle til å oppnå lavere og rett premie.

Stjeler identiteten din
Til tross for færre tyverier, ser Grimseid behovet for større bevissthet rundt sikring av båter.
– Tyvene kan være ute etter mer enn bare båten.
Han forteller at alle typer båter blir funnet igjen fullstendig endevendt i jakten på verdipapirer, personlige eiendeler eller bankkort med personnummer. All mulig informasjon som kan brukes til å stjele identiteten din.

– Ikke la ting ligge synlig. Og fjern alle verdisaker fra båter som ikke er i bruk, oppfordrer forsikringssjefen som selv ferdes på sjøen så ofte som mulig. Han poengterer at det er like viktig å sikre båten til lands som til vanns. Alt tilleggsutstyr som presenning, stativ og kalesje bør forsikres da disse ofte forsvinner i uvær og lignende.

 

Fakta: Gode råd hvis du vil ha båten din i fred
-Installer en skjult tracker i båten
-Sørg for å ha båten i bevoktet havn
-monter startsperre
-Få alarm og VHF-radio i båten
-Fest ID-brikke på motor
-Sikre alt ekstrautstyr som kalesje, presenning, stativ og annet løsøre
-Forsikre båthengeren og sørg for at den låses