2012-02-07-39cf21c5d2e6a562f25f71639a90dcc38e36ec67 Arkivbilde fra RS av Generalsekretær Øyvind Stene

Øyvind Stene ber om avløsning!

Generalsekretær Øyvind Stene orienterte mandag sentralstyret i Redningsselskapet om at han ønsker avløsning i stillingen.

Sentralstyret setter umiddelbart i gang søk etter ny generalsekretær.

Øyvind Stene fortsettet som generalsekretær til en ny person er på plass. Han understreker at det ikke er noen dramatikk i ønsket om avløsning, men at det opprinnelig var planen å bli i jobben i fire år. Nå har han sittet i lederstillingen i Redningsselskapet i fem og et halvt år.

- Jeg er snart 65 år og vil gjerne trappe ned. Det er krevende å jobbe som toppleder år etter år, og nå vil jeg gjerne ha krefter til blant annet å se mer til mine to barnebarn, sier Stene.

I forbindelse med en pågående strategiprosess, er kommunikasjonssjef Ernst Larsen utnevnt som stedfortredende generalsekretær. Han skal i hovedsak lede og koordinere denne prosessen og fortsette å lede kommunikasjonsarbeidet i organisasjonen.

Øyvind Stene kom til Redningsselskapet i oktober 2006. Tidligere har han blant annet ledet Kystverket, Statens Kartverk og Statens Sjøkartverk.  

Pressemelding fra RS