2012-02-09-b5c3b63083c007ae26f88ff2c5f0f5f18d08bea4 Bilde fra Havneparken Sandnes

Havneparken Sandnes er navnet!

Et spennende havneprosjekt er lansert av Sandnes kommune. Kommunen lanserte planene for utviklingen av sentrum. Havneparken blir selve indrefileten, ikke bare i Sandnes, men i hele regionen.

En ny sentrumsbydel er under utvikling. Sandnes havn vil i løpet av årene 2012 – 2016 overføre sine aktiviteter fra de nåværende kaiområder i indre havn til Somaneset lengre ut i Gandsfjorden. Dette gir rom for en ny sentrumsbydel med forretninger, spisesteder, kontorer, boliger, hotell og fritidsaktiviteter. Havneparken Sandnes er navnet på den nye sentrumsbydelen.

De har opprettet en egen web side Havneparken Sandnes for dem som ønsker å følge prosjektet.

Havnepromenade:
Fra gjestehavnen i sør til folkebadet og byleilighetene i nord, skal det bygges en ny havnepromenade tilrettelagt med bystrand, offentlige oppholdsrom, spisesteder etc. Havneparken tilrettelegges for aktivitet både på dagtid og på ettermiddags- og kveldstid.