2012-02-15-9110a64c2f4f7f7f9b85c73198cd752fe2c126dc Stort bilde fra telemarkskanalen, Henrik Ibsen i Vrangfoss sluser, lite bilde av Per Espeli, som selger konvoiturer.

Sluse deg gjennom ferien!

På Gøteborgsmessen treffer vi Per Espeli, han ”selger” Telemarkskanalen for deg som reiser med egen båt. Ja, vi sluser deg gjennom ferien, forteller han.

Når han hører vi kommer fra Vestlandet, forteller han om økende trafikk av større fritidsbåter fra Rogaland, som tar turen opp Telemarkskanalen.  Skal du gå tur/retur regner vi at du bør sette av ca 1 uke, anbefaler han.

Kanalen har to løp, et som fører til Notodden og et som går til Dalen. Vi selger konvoiturer for dem som ønsker å gå sammen, ofte er det 4-5 båter i lag, men det er også mulig å gå alene i eget tempo. Det er erfarne slusevoktere og slusevertinner som passer på deg og gjør slusingen trygg og problemfri.

Litt fakta opplysninger:
Kanalsystemet omfatter åtte sluseanlegg med til sammen 18 slusekammer: Skien, Løveid, Ulefoss, Eidsfoss, Vrangfoss, Lunde, Kjeldal og Hogga. Telemarkskanalen har en lengde på 105 km fra Skien til Dalen og en total løftehøyde på 72 m. Det største sluseanlegget er Vrangfoss, som har fem slusekammer og en løftehøyde på 23 m.

Det er Telemark fylkeskommune som eier Telemarkskanalen, men den drives nå som eget selskap.

For trafikken i Kanalen er det satt følgende mål:
Største mastehøyde Til Notodden 16,0 m (Elstrøm bru i Skien). Til Dalen 12,8 m (Gl. Ulefoss bru)

Med uttrykket «største mastehøyde» menes største mulige høyde på mast inklusive antenner o.l. målt fra vannlinjen ved normal vannstand.

Øvrige maksimumsmål for trafikk i Kanalen Lengde, 100 fot (31,4 m) Bredde 21 fot (6,6 m) Kjøldybde 8 fot (2,5 m)

For dem som ikke ønsker å gå hele veien rundt kysten fra Vestlandet, forteller Espeli om en annen tiltaende aktivitet. Man går inn til Rosendal i Hardanger med båten, derfra bestilles frakt på lastebil over fjellet og ned til Dalen, her settes båten på vannet og man går en flott tur til Skien. Turen tar ca 3 dager hvis man går direkte til Skien, der hav og innland møtes.

Kanskje noe å tenke på, all info finnes på www.telemarkskanalen.no