2012-03-01-c27a874285e220ad5d0f2474cf959147609c90e1 Bilde fra årets hefte tatt av Fotograf: Nicke Lindqvist

Fakta om Båtlivet i Sverige 2012

Hvert år gir det Svenske båtbransjeforbundet ut ”Fakta om Båtlivet i Sverige” og for første gang skal den store Båtlivsundersøkelsen i Norge presenteres.

Båtmarkedet 2011 i Sverige
Etter gjennomgang av årets Svenske undersøkelse, ser vi at eksporten i svensk båt industri har gått ned fra 2010 til 2011, men importen har økt i tilsvarende periode.

Båteksport i mSEK:
2010 - 1226
2011 - 745
Båtimport i mSEK:
2010 - 570
2011 - 1 100

I 2011 eksporterte de 3 670 båter til en verdi av ca SEK 745 millioner. Her er det Norge, Tyskland, Finland og Danmark som er de største markedene for Svensk Båtindustri. Båtimporten økte til ca SEK 1,1 milliarder og 15000 båter. Som først og fremst kom fra Norge, Finland, samt USA og Polen.

Båtmarkedet i Sverige 2011 bestod av omkring 19 100 båter. Av disse var det 400 seilbåter, 5700 motorbåter og 13000 småbåter.

Båtturismen gikk litt ned i følge overnattingsdøgn og besøkende i Svenske fritidsbåthavner.
Som i Norge er det en kraftig økning på drivstoffutgifter og andre skatter og avgifter, som båteier og produsenter må ut med.

Hele Undersøkelsen, som er et stort samarbeid samensatt av mange fagmiljøer og styresmakter,kan leses hos Sweboat.

Den Norske undersøkelsen
Båtlivet i Sverige minner mye om det Norske, men i Sverige er man flinkere å organisere seg sammen for felles interesse. Her innbefattet; Åpenhet og inkludering mellom fagmiljøer. Rene marinaer og miljøinteresser. Samarbeid om sikkerhet og grenser, samt handling og kommunikasjon fra styresmakter.

Vi ser nå frem til den første Norske Båtlivsundersøkelsen. Den er kommet i gang etter initiativ fra KNBF, hvor NORBOAT har spilt en sentral rolle med den faglige prosjektstyring. Presentasjonen av undersøkelsen finner sted kl 1430 på åpningsdagen av Båtmessen ”Sjøen for alle”. Da vil OPINION Perduco AS, som har utført undersøkelsen, overrekke og presentere de Norske resultatene.