Sjøen for alle 50 år!

Vi er nå klar for årets første Norske båtmesse og næringsminister Trond Giske åpner offisielt ”Sjøen for alle ” 20.mars.

Messen som varer fra 20. – 25. mars er fulltegnet. Med over 200 utstillere og 350 båter, samt flere seilbåter enn på mange år, er det bare å ha båtsesongen i sikte. Også i år blir flere nyheter presentert for første gang på ” Sjøen for alle”.

I august 1956 åpnet den første Sjøen for alle på Kongen i Frognerkilen.  Neste messe ble avholdt i 1961, deretter var det annet hvert år frem til 1967.  Siden den gang har den vært en årlig begivenhet for båtbransjen, som markerer starten på båtsesongen for båtfrelste nordmenn.  Messen har lang historie, og vi forsøker i jubileumsåret å gjenskape noe av denne.  Dette gjøres blant annet med et eget torg med båter fra en svunnen tid, og veterandag for den eldre garde fredag 23. mars. 

Båtlivsundersøkelsen 2012. 
Båtlivsundersøkelsen 2012 er den første norske båtlivsundersøkelsen av denne størrelse noen sinne. Som referanse er brukt den svenske «Båtlivsundersökningen 2010», blant annet for å kunne se på enkelte resultater og fakta på tvers av landegrenser. Undersøkelsen gir et representativt bilde av norsk fritidsbåtliv anno 2012.  Det ferdige datamaterialet er basert på 4652 intervjuer, derav 1141 personer som bor i husstand som eier fritidsbåt. Brutto antall intervjuer er omfattende norsk sammenheng.  Faktaopplysninger som omfang, deltagelse, bruk, kostnader og verdiskapning har stått i fokus. Holdninger til miljø og klima, lover, regler og sjøsikkerhet likeså.  Denne blir presentert kl. 14.30 på messen på Sjølyst Marina i E-Hallen