2012-03-20-daaa60fb6f12b87ea45e53bdf4a0d909abc5f35f Arkivbilde, lsk

Tall for fritidsbåtulykker i 2011!

Sommeren 2011 ble preget av flere store ulykker med fritidsbåter, som også fikk mye oppmerksomhet i media

Av de 32 som omkom i fritidsbåtulykker i 2011, så døde 24 som følge av fall over bord eller ulykker med høy fart.

Sommeren 2011 ble preget av flere store ulykker med fritidsbåter, som også fikk mye oppmerksomhet i media. Til tross for disse ulykkene, hvor høy fart var medvirkende årsak, så er det likevel fall over bord som står for nesten halvparten av dødsfallene. For tidligere år er antall omkomne: 2008 – 30 omkomne, 2009 – 31 omkomne, 2010 – 33 omkomne.

- Vi er inne i en periode hvor det er positiv utvikling på ett område, samtidig som det dessverre er negativ utvikling på et annet område, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

En slik utvikling er omkomne som følge av kantring med båt. I 2010 omkom det 17 personer som følge av kantring – i 2011 omkom det 2 stykker innen samme årsaksområde.

- Det er lite som tyder på at det er blitt færre som kantrer, men vi tror kanskje folk har oppfattet budskapet om å bruke flytevest, sier Akselsen.

Statistikken viser også at 8 av de som omkom i 2011 brukte flytevest, men dette kan forklares med at det var i hvert fall en stor ulykke der flere personer frøs i hjel etter en fritidsbåtulykke i nord.

Det skremmer også sjøfartsdirektøren at flere av de omkomne var påvirket av alkohol i 2011 enn tidligere år.

- Folk må forstå alvoret og farene ved å kombinere alkohol og ferdsel på sjøen, sier Akselsen – som også kan vise til at de som kombinerer ferdsel på sjøen med alkohol også er de som oftest dropper bruk av vest. Det kan fort bli en livsfarlig kombinasjon