2012-03-21-3b5ca9673fa2771d15378023c134fab0cb889bcd Båtlivundersøkelsen 2012

Internett den viktigste kilden til info!

Nå er resultatene fra Båtlivsundersøkelsen 2012 klar og rapporten viser at internett er den klart viktigste kilden til å skaffe seg informasjon om båter, båtutstyr og båtliv.

Hele 58,6%  bruker internett, deretter kom båtblader/magasiner med 36,1%. De resterende 26,5% og 24,9% kom fra familie, venner og andre båteiere.

Båtlivsundersøkelsen 2012 er den første norske undersøkelsen av denne størrelsen noen sinne.  Initiativtager til undersøkelsen er Kongelig Norsk Båtforbund og sammen med Norboat er forarbeidet og tilrettelegging utført.

Undersøkelsen gir et representativt bilde av norsk fritidsbåtliv anno 2012. Selve formålet med undersøkelsen er å fremskaffe fakta om norsk fritidsbåtliv.

Av undersøkelsen fremgår det at 752 000 husholdninger eier fritidsbåter. Flest finnes på Sør-/ Vestlandet og det er også her båttettheten er størst da 1 av 3 husholdninger svarer de har båt.
Selve undersøkelsen kan leses her. Båtlivsundersøkelsen 2012