2012-03-26-fc1a009f39d7b3c04f9eebe7ba7de96d82ed4868 Foto: illu. fra Kystverket

Kystverket trenger sjøfarende sin hjelp!

I en ny brukerundersøkelse om farleder og navigasjonsinnretninger langs kysten, oppfordrer kystverket alle de sjøfarende om å komme med gode innspill for at farleder og merking skal bli best mulig.

Ved å svare på denne undersøkelsen har du som bruker en unik mulighet til å forbedre din fremtidige hverdag som sjøfarende.

I perioden 2013 - 2019 vil Kystverket ha en fullstendig gjennomgang av farledene med en påfølgende modernisering.  Derfor har de laget en anonym brukerundersøkelse som de håper du som er bruker av kysten/sjøfarende tar deg tid til å svare på. De oppfordrer deg også til å videresende linken til så mange som mulig.

• Svar på den anonyme brukerundersøkelsen

Svarfristen er onsdag 11. april 2012. Resultatene presenteres på Kystverkets brukerkonferanse i regi av FFM i Geiranger 25.-26. april, på Kystverkets internettside og i Kystverkets etatsmagasin Kystglimt.

Eventuelle spørsmål om undersøkelsen kan rettes til Kystverket, ved rune.midtkandal@kystverket.no.