2012-03-29-a1b629a49a3be55fc0c4fa548a9882a6f2461bbd Boken forteller historien om den norske krigshelten og sjømannen Ingvald Wahl. Boken er et resultat av Wahls egne nedtegnelser og forfatterens intervjuer. Med kildeliste

Historien om den siste krigsseiler!

Risør Trebåtfestival viser at de virkelig mener alvor med årets satsing på historie, formidling og foredrag. Nok en foredragsholder fra øverste hylle er nå hanket inn.

Fra før er både Torkjell Berulfsen, Karsten Alnæs og Anders Bache booket. Denne gang er det Jon Michelet som bekrefter sin ankomst. I 2007 ga Jon Michelet ut «Den siste krigsseileren», en dramatisk fortelling basert på et manus fra krigsseileren Ingvald Wahl. Historien bak denne boken, koblet sammen med de to andre bøkene Michelet har skrevet om krigsseilerne, «Havets velde» og «En krigsseilers dagbok», legger bakteppet for foredraget han skal holde på lørdagen under årets trebåtfestival.
 
Da andre verdenskrig brøt ut hadde Norge over 30 000 sjøfolk, 24 000 av disse ble krigsseilere i Nortraships flåte. Det er denne delen av historien som Jon Michelet skal fortelle om. Med sin solide kunnskap om sjøfart og krigshistorie, har han gjennom mange år lagt ned et stort arbeid i form av å hente inn faktaopplysninger. Han er uovertruffen som sjøfartsforfatter og foredragene han holder gir et fantastisk innblikk i spektakulære skipsforlis, risikofylte overfarter og mirakuløse overlevelser.
 
Trolig er det få som vet mer om konvoifartens historikk enn Michelet. Myndighetenes ansvarsfraskrivelse i etterkrigstida for krigsseilernes skjebne er et uverdig kapittel i den norske historien, men der har blant annet Jon Michelet bidratt til å rette opp de groveste forsømmelsene. Han er selv en gammel sjømann, forteller krigsseileres historie med sympati, dempet, men ikke uten brodd.
 
Ved krigens start var den norske handelsflåte en av verdens største.  Og den var helt avgjørende for utfallet av krigen.  Flybensin, tanks og annet utstyr ble fraktet over havet til de engelske styrkene.  Tyske ubåter og bombefly gjorde hva de kunne for å stoppe dem. Ble ett skip sprengt i luften, var det strengt forbudt for de andre å stanse for å prøve redde noen av mannskapet. Slike sterke historier får du oppleve under Risør Trebåtfestival i august.
 
Risør Trebåtfestival har mye som kan "lokke" en sjømann til Risør i sommer, festivalen går av stabelen i den hvite by ved Skagerrak i perioden 2. august til 5. august.