2012-03-29-33b42ea70e4c291347efec8feb7de129995eeb2a Fritidsbåter avgir 2 500 000 kilo farlig avfall hvert år – stor uvitenhet blant båteiere

To av tre ber båtpusserne ta miljøansvar!

Mange bruker påsken på å gjøre båten klar for vannet. Hver fritidsbåt avgir over fire kilo farlig avfall, men fire av ti båteiere vet ikke at båtbruken skader miljøet.

Med tidlig vår og mye sol i store deler av landet er det mange som verker etter å sette båten på vannet. Men den årlige båtpussen kan være et mareritt for det samme miljøet som båteierne elsker. Nå viser en fersk landsdekkende undersøkelse gjennomført av YouGov for Norsk Gjenvinning at to av tre mener den enkelte båteier selv må ta ansvar for at ikke båtpussen skader miljøet.
 
– Slipestøv, maling og bunnstoffrester er farlig avfall og skal håndteres deretter. Heldigvis får stadig flere marinaer på plass gode ordninger for dette, sier Christian Henrik Andresen i Norsk Gjenvinning. 
 
Men en annen fersk undersøkelse, gjennomført av Norboat og Kongelig Norsk Båtforbund blant båteiere, viser at fire av ti båteiere ikke tror bruk av fritidsbåter påvirker miljøet negativt. – Dette er overraskende mange og viser at vi fortsatt har en lang vei å gå for å avlive gamle myter om at dagens bunnstoff ikke er farlig eller at litt ikke spiller noen rolle i den store sammenhengen, sier Thomas Hartung, daglig leder i Ren Marina. 
 
– Kan ikke fortsette 
Drøyt én av ti nordmenn mener hver enkelt marina må ta ansvar for det farlige avfallet fra båtene, mens 16 prosent mener stat eller kommune må sørge for dette. – Båtpussen slik den ofte foregår i dag kan ikke fortsette. Her har både myndighetene, marinaene og forbrukerne et ansvar, sier Hartung.
 
I samarbeid med Norsk Gjenvinning gjennomførte foreningen Ren Marina et pilotprosjekt i 2010 ved Lindøya slipp, Malmøya slipp og Øvre Bragernes motorbåtforening. De hadde til sammen 360 båter i opplag. I løpet av 40 vårdager ble det samlet inn i gjennomsnitt 4,2 kilo farlig avfall per båt - 1,5 tonn til sammen.
 
Ren Marina regner med at det er rundt 600 000 norske fritidsbåter på sjøen hvert år, noe som gir 2500 tonn farlig avfall som må samles inn. – Vi er i ferd med å etablere oss langs hele kysten, båtfolket generelt blir stadig mer positive til miljøtiltakene og vi samarbeider godt med fylkesmennene på området, sier Hartung. 
 
Gir store skader 
Hartung forteller at ny forskning viser at kjemikaliene og miljøgiftene vi omgir oss med gjør enda større skade enn vi antok tidligere. – Til og med svært små mengder kan påvirke fostre og kan gi en rekke fysiske og psykiske sykdommer. Dette kan vi som vettuge båtfolk gjøre noe med. Alle må ta ansvar for sitt avfall, og da er gode mottaksordninger og informasjon avgjørende, sier Hartung. 
 
Andresen i Norsk Gjenvinning understreker at han ønsker at nordmenn skal fortsette å kose seg på sjøen – med god samvittighet. – Men alle båteiere må ta ansvar for at det farlige avfallet ikke kommer inn i økosy stemet vårt. Vannprøver fra ulike marinaer viser altfor tydelig at dette ofte ikke blir gjort, og forurensningene stammer først og fremst fra båtpussen, sier han. 

Fritidsbåter og miljø 
• En fersk undersøkelse viser at folk flest mener båteierne selv må ta ansvar for forurensningen de står for. Bare 1 av 20 bryr seg ikke om båtpuss skader miljøet.
• Foreningen Ren Marina har som oppgave å få ned forurensningen ved norske marinaer. I et pilotprosjekt i samarbeid med Norsk Gjenvinning samlet de inn i gjennomsnitt 4,2 kilo avfall per båt om våren.
• En undersøkelse blant båtfolket viser at fire av ti ikke tror bruk av fritidsbåter påvirker miljøet negativt. Kongelig Norsk Båtforbund er nå medlem av Ren Marina og ønsker å bidra til økt kunnskap.
• Foreningen er også med i det nordiske samarbeidsprosjektet Hav Møter Land, hvor en rekke fylker i Norge også er representert. Her er fokuset å bedre forholdene i Kattegat/Skagerrak-området.
• Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har nå sendt brev til flere hundre marinaer og småbåthavner for å understreke plikten marinaene har til å hindre forurensning. I tillegg informeres også kommunene om hva de bør gjøre for å bidra til et mer miljøvennlig båtliv.
• Prøver ved ulike småbåthavner viser store forurensningsproblemer mange steder, både på land og på sjøbunnen. Den viktigste kilden til forurensning ser ut til å være spyling og vedlikehold av båtskrog.
 
Kilder: Undersøkelse gjennomført av YouGov for Norsk Gjenvinning, Ren Marina, Klif.